Request edit access
Enquête
Werken met migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden vraagt een persoonsgerichte aanpak. Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, ontwikkelt voor huisarts en POH eenvoudig voorlichtingsmateriaal en deelt kennis via www.huisarts-migrant.nl . Met het invullen van deze enquête helpt u ons aanbod beter af te stemmen op uw behoefte. Het invullen duurt 5 -10 minuten. Onder de inzendingen verloten wij 2 boeken ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk’ van M. van den Muijsenbergh & E. Oosterberg (red.), een uitgave van Pharos en het NHG.
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Kans maken op het boek 'Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk? Laat dan hier uw e-mailadres achter:
Your answer
Algemene vragen
Wat is uw functie? (meer keuzes mogelijk) *
Required
Aantal jaren werkzaam *
Your answer
Werkzaam in achterstandswijk? *
1. Huisarts-migrant.nl
De website huisarts-migrant.nl is een website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos ontwikkelt en onderhoudt deze website in nauwe afstemming met het NHG.
Kent u de website huisarts-migrant? *
Hoe vaak bezoekt u de website?
Welk onderdeel gebruikt u? (meer keuzes mogelijk)
Welk rapportcijfer geeft u de website?
Your answer
Wat moet aangepast worden om het rapportcijfer te verbeteren?
Your answer
Ontvangt u de digitale nieuwsbrief?
Zo nee, zou u deze willen ontvangen?
2) Inzet tolken
Elke zorgverlener krijgt te maken met patiënten met een taalbarrière. Dit bemoeilijkt de communicatie en kan het leveren van goede zorg in de weg staan. Hoe gaat u om met het inzetten van een professionele tolk?
In welk percentage van de consulten met patiënten met een taalbarrière stelt u de vraag of de patiënt een professionele tolk wenst? *
Your answer
In welk percentage van de consulten dat een tolk gewenst is (door patiënt of uw eigen inschatting) schakelt u een tolk in? *
Your answer
Kent u de KNMG/LHV/NHG/Pharos/NHP/NIP kwaliteitsnorm tolkgebruik? *
Zo ja, gebruikt u deze kwaliteitsnorm tolkgebruik?
Opmerkingen
Your answer
3) Pharos / NHG aanbod
Pharos heeft in nauwe samenwerking met het NHG voorlichtingsmaterialen ontwikkeld ter ondersteuning van uw uitleg tijdens een consult. Hieronder volgt een aantal van deze producten waarvan wij graag horen of deze bij u bekend zijn en zo ja, of de materialen uw werk ondersteunen.
Begrijp je lichaam www.begrijpjelichaam.nl
Kent u het eenvoudig voorlichtingsmateriaal Begrijp je lichaam? *
Required
Zo ja, hoe beoordeelt u de bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk?
Zo ja, hoe vaak gebruikt u de afbeeldingen voor uw uitleg?
Boek 'Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk'
Kent u het boek? *
Zo ja, hoe beoordeelt u de bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk?
Opmerkingen
Your answer
Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?' zie link http://bit.ly/1Mo0jtT
Kent u het Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen'? *
Gebruikt u het Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen'?
Zo ja, hoe beoordeelt u de bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk?
Opmerkingen
Your answer
Handreiking 'Onzichtbare pijn. Adviezen voor de implementatie van de NGH-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond': zie link http://bit.ly/2gU2cYC
Kent u de handreiking 'Onzichtbare pijn'? *
Zo ja, hoe beoordeelt u deze:
Zo ja, gebruikt u de tips en adviezen tijdens uw spreekuur?
Opmerkingen
Your answer
Casussen uit achterstandswijken
Kent u de recent uitgebrachte www.pharos.nl/casussen met casuïstiek ter inspiratie en ondersteuning van uw benadering en behandeling van patiënten in achterstandssituaties? *
Zo ja, hoe beoordeelt u de bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk?
Opmerkingen
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms