Request edit access
แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ กรมอนามัย
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Email address *
ชื่อโรงพยาบาล *
จังหวัด *
เขตสุขภาพที่ *
ข้อมูลหน่วยงาน
ขอความกรุณาลงแบบรายงานข้อมูลโครงการฯ เป็นรายไตรมาส
โดยขอให้บันทึกข้อมูล เมื่อสิ้นไตรมาส ไม่เกิน 15 วัน
ประเภทโรงพยาบาล *
Required
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน *
เบอร์โทรหน่วยงาน หรือ เบอร์มือถือ *
ปีงบประมาณ *
ไตรมาส *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy