Request edit access
Formular de înscriere - Gala Tineretului din România, Baia Mare 2018, secțiunea Centre de tineret
Inspirăm o nouă generație! Activitatea vostră face diferența și demonstrează puterea transformațională a tinerilor în România. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut până acum și pentru ceea ce veți face în viitor în comunitatea voastră. Acum este însă momentul să arătăm tuturor ceea ce faceți. Pentru asta este Gala Tineretului din România.

ATENȚIE!
Pentru a fi considerată eligibilă aplicația, este obligatorie trimiterea de fotografii din proiecte derulate, la adresa de email: galatineretului@mts.ro
Partea 1 - Informații generale despre proiect (centru de tineret)
Centru de tineret este un proiect în cadrul Programului de centre de tineret care implică dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri
1. Denumire Centru de tineret: *
Your answer
2. Denumire aplicant: *
( denumire DJST)
Your answer
3. Adresa aplicantului: *
Your answer
4. Specificați website-ul direcției/ centrului (în cazul în care există) și sau pagina de socializare: *
Your answer
5. Echipa de proiect (Specificați numele persoanelor implicate în activitatea centrului): *
Your answer
6. Numărul de voluntari implicați: *
Your answer
7. Numele persoanei de contact din partea aplicantului: *
Your answer
8. Adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei de contact din partea aplicantului: *
Your answer
Partea a 2-a - Descrierea proiectului
1. Valoarea totală a bugetului centrului de tineret nominalizat: *
(bugetul pentru anul 2018)
Your answer
2. Vă rugăm să menționați de unde ați acoperit bugetul necesar funcționării și desfășurării de activități în cadrul centrului de tineret: *
Required
3. Precizați tipul de activități organizate și servicii oferite în cadrul centrelor de tineret: *
Required
4. Precizați numărul estimativ de tineri care au beneficiat de serviciile de informare, documentare și argumentați impactul asupra grupului țintă: *
Your answer
5. Precizați numărul estimativ de tineri care au beneficiat de serviciile de consiliere, consultanță, menționând domeniile în care s-au acordat cât și argumentați impactul asupra grupului țintă: *
Your answer
6. Precizați numărul estimativ de tineri implicați în activitățile de educație nonformală și impactul asupra grupului țintă: *
Your answer
7. În care din următoarele domenii ați desfășurat activități de educație nonformală? *
Required
8. Descrieți de ce considerați importantă activitatea centrului pentru tineri și comunitate. (maximum 2000 caractere): *
Vă rugăm descrieți cât mai specific relevanța proiectului pentru comunitate și tineri și nevoia identificată, precum și ce v-a motivat să faceți acest proiect.
Your answer
9. Descrieți unde ați dori să ajungeți cu acest centru de tineret. Care sunt etapele importante ale proiectului și cum le-ați parcurs? (maximum 3000 caractere) *
Specificați obiectivele și descrieți activitățile și metodele proiectului, urmărind modul în care tinerii au fost implicați în proiect. (maximum 3000 caractere)
Your answer
10. Descrieți care sunt schimbările produse în comunitatea vizată în urma implementării activităților centrului de tineret (maximum 3000 caractere): *
Vă rugăm descrieți cât mai specific rezultatele proiectului și impactul acestuia atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, urmărind impactul pentru toate părțile implicate în proiect: tineri, lucrători de tineret, parteneri, comunitate etc.
Your answer
11. Testimonial (maximum 2000 caractere): *
O mărtuire din partea unuia sau mai multor tineri implicați în proiect din care să reiasă experiența trăită și impactul acesteia în viața profesională / personală.
Your answer
Partea a 3-a - Aspecte administrative
1. Rezumatul (maximum 1500 caractere): *
În cazul în care proiectul nominalizat se va afla printre finaliști, descrierea lui va fi publicată pe site-ul competiției Vă rugăm să scrieți o scurtă prezentare a proiectului în care să evidențiați ideea proiectului, nevoia în sprijinul căreia vine acesta, demersurile realizate și rezultatele obținute.
Your answer
2. Materiale foto
Vă rugăm să trimiteți maximum 6 fotografii relevante din activităţile desfășurate sau rezultatele obținute. Fotografiile se trimit în format .jpg, cu dimensiunea minimă de 216x216px DOAR la adresa galatineretului@mts.ro specificând OBLIGATORIU numele proiectului (centrului) nominalizat în subiectul e-mailului. Fotografiile ataşate fac parte integrantă din nominalizare şi, în absenţa lor, nominalizarea va fi considerată incompletă şi nu va fi luată în considerare.
Your answer
3. Înscrierea proiectului în competiție este condiționată de următoarele aspecte, care prin bifare se vor considera asumate: *
Ministerul Tineretului și Sportului a adoptat începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679. Cunoscut ca și General Data Protection Regulation - GDPR sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene. Participantul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, astfel: •Să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat). •Să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă. •Să solicite MTS să corecteze orice inexactități din datele sale personale. Participantul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail galatineretului@mts.ro. Datele personale colectate prin acest formular nu vor fi folosite într-un alt mod decât pentru evaluarea proiectelor și comunicarea cu aplicanții. La datele colectate vor avea acces reprezentanții MTS și membrii juriului iar acestea nu vor fi utilizate in alt scop, decât cel declarat. MTS va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat.
Required
4. Prin transmiterea acestui formular declar pe proprie răspundere că datele furnizate mai sus sunt în conformitate cu realitatea și am acordul pentru transmiterea acestora: *
În cazul în care nu vă puteți asuma aceste date proiectul nu va fi luat în considerare
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms