Request edit access
Formular de înscriere – programe de formare 2018-2019
Prin completarea unui formular vă puteţi înscrie la un singur program de formare din aceeași categorie (acreditat, avizat şi/sau autorizat).
Dacă doriţi să participați la mai multe programe de formare, din aceeaşi categorie, vă rugăm să completaţi câte un formular de înscriere separat pentru fiecare program de formare.
NUME ŞI PRENUME *
cu majuscule şi diacritice
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefon *
Your answer
CNP *
Your answer
Unitatea de învățământ *
Your answer
Localitatea *
Your answer
Funcţia *
Specializarea (de pe diplomă) *
Your answer
Specialitatea predată *
Your answer
Gradul didactic *
Anul obţinerii ultimului grad didactic / echivalare doctorat cu gradul I *
Your answer
Sunt înscris(ă) la gradul didactic *
Anul promovării examenului de definitivare *
Your answer
Art. 245 alin.(6) din Legea nr.1/2011
"Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile."
Intervalul de 5 ani în care se acumulează obligatoriu cele 90 CPT *
1 sept. 2015.. - 31 aug. 2018.
Your answer
Numărul de credite profesionale transferabile (CPT) obţinute în intervalul menţionat *
Your answer
Programe de formare acreditate pentru anul şcolar 2018-2019
Doresc să mă înscriu la programul de formare acreditat MEN
Programe de formare propuse spre avizare MEN pentru anul şcolar 2018-2019
Doresc să mă înscriu la programul de formare avizat MEN
Programe de formare autorizate A.N.C. pentru anul şcolar 2018-2019
Doresc să mă înscriu la programul de formare autorizat A.N.C.
Notă
Pentru programele fără taxă, vor fi planificate la formarea continuă, cu finanţare de la bugetul de stat, cadrele didactice care se află în intervalul de acumulare obligatorie a celor 90 de CPT şi în acest interval nu au obţinut grade didactice și nu au acumulat 90 CPT. Pentru cursurile cu finanţare de la buget, costurile pentru suportul de curs și fișele de lucru (40 lei) vor fi suportate de către cursanți.
Prin completarea formularului consimt ca CCD Arad să îmi prelucreze datele cu caracter personal - pentru eliberarea atestatului de formare continuă/adeverinței, prin mijloace automatizate și manuale, conform legii nr. 677/2001 și Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Echipa Casei Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service