Συμμετοχή στο πρόγραμμα ''Ερατοσθένης 2018''
Η φόρμα για δηλώσεις συμμετοχής στη δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2018 θα ανοίξει αργότερα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τους συντονιστές της δράσης είναι: ekfeeratosthenes@gmail.com
This form was created using Google Forms. Create your own