Request edit access
Enquesta sobre les plantilles de Secundària i FP
Et demanem la teua col·laboració per a ajudar-nos a elaborar una proposta de les plantilles de professorat necessàries en els centres educatius de Secundària i FP que presumiblement es negociaran en el mes de març.
Si la resposta a alguna pregunta la desconeixes o no tens suficient informació pots deixar-la en blanc.
Codi del centre
Your answer
Centre
Your answer
Localitat
Your answer
Comarca
Direcció Territorial
Càrrec de la persona que contesta:
ASPECTES GENERALS
Preguntes generals sobre les plantilles actuals en relació al desenvolupament de la tasca docent en general.
Consideres que la plantilla actual del centre és suficient per a donar resposta a totes les exigències normatives i una correcta atenció al vostre alumnat?
Quins d’aquests aspectes consideres que dificulta l’acció docent?
Penses que els equips directius tenen suficients hores per a l’atenció a les seues tasques?
Penses que les coordinacions (igualtat, TICs, Xarxallibres, cicle, prevenció de riscos laborals, manteniment d'equips (FP), FCT (FP), etc.) tenen suficients hores per a l’atenció a les seues tasques?
En cas negatiu, quines coordinacions considereu que necessiten més hores de dedicació que fins ara?
Your answer
Si teniu cicles de FP al vostre centre, consideres que els mòduls que es desdoblen actualment són suficients o caldria ampliar-los a altres mòduls?
En cas afirmatiu, quins mòduls consideres que caldria desdoblar?
Your answer
Plurilingüisme
Preguntes sobre l'aplicació del plurilingüisme i els requisits lingüístics per aplicar-lo en anglés i valencià.
Coneixes la Llei de Plurilingüisme?
Penses que la Llei de Plurilingüisme aconseguirà que l’alumnat acabe l’escolarització obligatòria amb un coneixement suficient de les llengües oficials (castellà i valencià) i una competència funcional d’una llengua estrangera (anglés)?
Considereu que el vostre alumnat té un nivell suficient d’anglés per a seguir una classe o part d’una classe no lingüística en aquesta llengua?
Teniu suficient professorat format en anglés d’assignatures no lingüístiques per impartir les seues matèries en aquesta llengua amb qualitat?
Considereu que s’haurien d’impartir matèries no lingüistiques en anglés (com proposa la llei) o caldria desdoblar les classes d’anglés i, per tant, reduir les ràtios per millorar-ne l’aprenentatge de la llengua?
Considereu que l’exigència d’un nivell B2 d'anglés (o un C1 a partir del curs 26/27) són nivells suficients per aplicar el plurilingüisme en la part corresponent a la llengua anglesa?
En cas que contesteu que cap nivell és suficient a la pregunta anterior, teniu alguna proposta per aplicar el plurilingüisme de forma eficient?
Your answer
Teniu constància que la Conselleria estiga implementant alguna mesura per a aconseguir que el professorat tinga el nivell C1 d’anglés per al curs 2026/27, moment en què serà requisit per a impartir les matèries en anglés?
Consideres que el percentatge d'hores en valencià és adequat?
En cas negatiu, per què no és adequat?
Educació inclusiva
Preguntes sobre l'aplicació de la normativa d'educació inclusiva amb les plantilles actuals
Coneixes la normativa d’educació inclusiva (decret, ordre i resolucions que la desenvolupen)?
Consideres que amb la plantilla del centre es pot aplicar correctament la normativa d’educació inclusiva?
En cas negatiu, quins són els principals problemes que trobes per a la seua aplicació, també els referits a la plantilla?
Your answer
Consideres que el departament d’orientació té la dotació de personal suficient per atendre l’alumnat?
Penses que caldria més personal educador per a la implementació de l’educació inclusiva?
Si la resposta és afirmativa, quant de personal educador i en base a quins criteris o ràtios?
Your answer
Penses que calen especialistes d’altres àmbits (serveis socials, fisioterapeutes, sanitaris, etc.) per aplicar correctament l’educació inclusiva?
Consideres que el professorat té prou formació per posar en marxa el model d’educació inclusiva?
Altres aspectes
Amb les ràtios que teniu a les aules, penses que es pot atendre bé la diversitat de l’alumnat?
Completa l'enquesta amb les qüestions o els aspectes que consideres adequats
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy