Request edit access
Program rozvoje obce Březina
Vážení spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává svůj program rozvoje, jehož hlavním cílem je vyjasnění priorit rozvoje obce a rozvržení jednotlivých rozvojových aktivit na nejbližší roky.

Smyslem tvorby Programu rozvoje obce je formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy realizovat. Program rozvoje umožní lépe využít finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Proto považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na Vás tedy s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Dotazník je určen občanům starších 15 let a je k dispozici i v papírové podobě. Výsledky anonymního průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výstupech dotazníkového šetření budete informováni na webových stránkách obce.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. Mgr. Martin Habáň, starosta obce
Jak se Vám v obci žije? *
Jak hodnotíte následující oblasti v obci? *
oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, N=nemohu posoudit
1
2
3
4
5
N
kvalita a dostupnost školních a předškolních zařízení
stav silnic a místních komunikací
stav chodníků
dostupnost parkování
dopravní obslužnost (veřejná doprava)
pracovní příležitosti přímo v obci
přírodní prostředí v okolí obce
sousedské vztahy, pocit sounáležitosti s obcí
dostupnost zdravotní péče
dostupnost sociálních služeb
kvalita bydlení
kvalita ovzduší (zvláště v zimě)
nabídka dostupných ploch k bydlení
možností kulturního a společenského vyžití
možnosti sportovního vyžití
nakládání s odpady, třídění a recyklace
komunikace obecního úřadu s veřejností
fyzický vzhled obce - úprava veřejných prostranství
možnosti trávení volného času pro dospělé
možnosti trávení volného času pro seniory
možnosti trávení volného času pro ženy na MD/RD
možnosti trávení volného času pro děti
vybavenost obce (možnosti nakupování, komerční služby)
pocit bezpečí v obci (kriminalita, vandalismus)
Vybavenost obce – existují služby, které v obci schází, a uvítali byste je? *
Jak často navštěvujete společenské a kulturní akce, které se pořádají v obci? Účastním se:
Clear selection
Pokud prozatím navštěvujete společenské a kulturní akce v obci občas nebo vůbec, můžete prosím vybrat důvody?
Clear selection
Pokud se akcí neúčastníte z jiného důvodu, můžete ho uvést?
Jaké další akce byste v Březině uvítali?
Domníváte se, že by se obec měla zaměřit na rozvoj cestovního ruchu *
Uvítali byste rozšíření sítě cyklostezek v rámci obce?
Clear selection
Co konkrétně Vám v obci nejvíc chybí?
Co je podle Vás největším problémem obce?
Co je podle Vás největší předností obce, co se Vám na Březině líbí?
Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků Březiny. Na co byste je přednostně využil/a? (Vyberte maximálně 5 možnosti) *
Required
Jak hodnotíte celkové tempo výstavby nových domů? *
Jaké důsledky (pozitivní či negativní) v případě výstavby dalších nových domů vidíte?
Jakým směrem se má dle Vás vyvíjet počet obyvatel ve Vaší obci? *
Byli byste ochotni se osobně podílet na rozvoji obce? *
Pokud ano, spíše ano, jakým způsobem byste se chtěli zapojit?
Jak dlouho v obci bydlíte? *
Uveďte prosím základní údaje o Vás. Pohlaví: *
Věk: *
Vzdělání: *
Ekonomická aktivita: *
Pokud Vám v dotazníku schází jakékoliv téma, které je pro Vás důležité z pohledu rozvoje obce, případně nebyl dostatečný prostor u jiných otázek, zde máte možnost se vyjádřit.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek. Report Abuse