Hromadná pripomienka k materiálu "Zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách"

Možnosť podpory hromadnej pripomienky k materiálu "Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike" sa skončila. Dnes, 23. júna 2014 na 10:00 MZVaEZ zvolalo rozporové konanie k materiálu.