The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 4
Подання проєктних заявок на конкурс місцевих ініціатив в рамках проєтку «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів»

Проєкт «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» реалізується ПРООН за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності та стійкості українських малих і середніх підприємств, особливо з огляду на вступ до ЄС.

Мета проєкту SRER - сприяння сталому відновленню місцевої економіки шляхом зміцнення спроможності муніципалітетів, відновлення необхідної інфраструктури для місцевого бізнесу, а також відновлення порушених ланцюжків створення вартості для забезпечення нових можливостей доходу в цільових регіонах.

В межах вищезгаданого проєкту очікується, що місцеві органи влади зможуть залучити ресурси на підсилення власної відповідальності на врегулювання спричиненої війною кризи, що також позитивно вплине на підприємства та населення вцілому, сприятиме стимулюванню сталого відновлення місцевої економіки, подальшому розвитку, а також залученню громадян до процесів прийняття рішень.

Заявники: проєктну заявку, спрямовану на відновлення базової та допоміжної інфраструктури бізнесу можуть подати муніципалітети (сільські, селищні, міські ради) з населенням від 60 000 до 500 000 осіб у тісній співпраці з місцевою бізнес-спільнотою, представленою бізнес-членськими організаціями та неурядовими організаціями.

Фінансування: максимальний розмір підтримки на муніципалітет -  до 800 000 євро

Співфінансування:  заявник та/або його партнери мають забезпечити співфінансування  у розмірі не  менше 20% від суми наданої підтримки.

Термін реалізації: запропоновані місцеві ініціативи мають бути завершені через 3-4 місяці від початку реалізації.

Конкурс місцевих ініціатив передбачає три лоти

Лот 1: відновлення чи надання електро-, газо-, водопостачання чи інших базових комунальних послуг для бізнес-зон муніципалітету

Лот 2: відновлення чи надання телекомунікаційних послуг та доступу до інтернету для бізнес-зон

Лот 3: переобладнання комунальних приміщень для приймання місцевих та переміщених мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП), а також забезпечення обладнанням ділової інфраструктури (бізнес-центри, коворкінги, громадські простори для роботи тощо).

Допускаєтся, що кожен муніципалітет може подати по 1 проєктній заявці на кожен лот

З інструкцією для заявників можна ознайомитись за посиланням

Шаблони плану реалізації проєктної ініціативи та бюджету завантажте за посиланням 

Кінцевий термін подачі проєктних заявок: 28 квітня 2023 року до 23.59 год.

Контактна особа від ПРООН в Україні: Мустафа Саіт-Аметов, керівник програми з розвитку регіонів, mustafa.sait-ametov@undp.org 

Контактна особа для уточнення інформації щодо проведення конкурсу: Ольга Кашевська, регіональна координаторка Програми з розвитку регіонів, olga.kashevska@undp.org 

Більше інформації про проєкт «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» за посиланням

Заявки на конкурс місцевих ініціатив у рамках проєкту «Підтримки швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER) приймаються виключно онлайн через цю форму.

Email
This form is collecting emails.Change settings
Section 2 of 4
Розділ I. Загальні відомості про заявника та встановлення намірів
1. Повна назва органу місцевого самоврядування (сільської/селищної/ міської ради) та область
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
2. Бачення перетворень, що мають відбутися, а також ролі заявника в місцевому економічному відновленні (до 100 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
3. URL/веб-сторінка та електронна пошта, офіційна сторінка у Facebook
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
4. Ім'я та прізвище особи, яку визначено координатором заявки
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
5.  Організація та посада особи, котру визначено координатором заявки
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
6.  Номер мобільного телефону 
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
7.   Електронна пошта
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
8. Поштова адреса муніципалітету
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
9. Назва проєктної ініціативи
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
10.  Коротко опишіть ключову проблему муніципалітету, яку вирішує проєктна ініціатива (до 200 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
11.  Які групи населення отримають користь від реалізації проєкту (з розподілом за статтю, віком, статусом переїзду та іншими аспектами ідентичності)?  (до 100 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…

12.Термін впровадження проєкту (кількість місяців)

Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 4
Розділ ІI.  Відповідність вимогам конкурсу
13.   Оберіть, будь ласка, лот, на який спрямована проєктна ініціатива
Question Type
Loading image…
1. Відновлення чи надання електро-, газо-, водопостачання чи інших базових комунальних послуг для бізнес-зон муніципалітету
2. Відновлення чи надання телекомунікаційних послуг та доступу до інтернету для бізнес-зон
3. Переобладнання комунальних приміщень для приймання місцевих та переміщених ММСП, а також забезпечення обладнанням ділової інфраструктури (бізнес-центри, коворкінги, громадські простори для роботи тощо).
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
14.  Будь ласка, опишіть мету й головні завдання проєктної ініціативи. Надайте чіткі підтвердження того, що це узгоджується із загальним наміром і конкретною метою Конкурсу (до 100 слів)
Формат:
Мета проєктної пропозиції.....
Головні завдання проєкту: 
1......
2.....
3....
.....

Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
15.  Перелічіть, будь ласка, основні активності  в рамках проєкту (до 500 слів)
Формат:
1......
2.....
3....
.....
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
16. Опишіть, будь ласка, очікувані результати та вплив проєкту з ключовими кількісними та якісними показниками. Надайте чіткі підтвердження й опишіть економічні ефекти від запропонованої діяльності (наприклад, кількість створених/збережених робочих місць у порівнянні з інвестиціями)  (до 500 слів)
Формат: 
Вплив та очікувані результати: 
1....
2....
3....
......
Кількісні та якісні показники: 
1......
2....
3.... 
.....
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
17. Обґрунтуйте, будь ласка, наскільки здійсненним є запропонований проєкт (які попередні умови дозволяють його реалізувати протягом 3-4 місяців). Опишіть потенціал заявника до впровадження подібних ініціатив (наприклад, спроможність виконувати будівельні роботи або ефективно закуповувати необхідні послуги). Будь ласка, надайте хоча б 2 приклади відповідного досвіду (наприклад, реалізовані проєкти відновлення або розвитку) протягом останніх 36 місяців (до 500 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
18.  Опишіть, будь ласка, які місцеві організації та партнери-виконавці будуть залучені до впровадження проєкту та поясніть їхні ролі. Надайте переконливі підтвердження їх залучення та вкажіть, до яких конкретних активностей вони будуть причетні (до 500 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
19. Опишіть, будь ласка, як буде забезпечено стійкість результатів проєкту після його впровадження і чи буде він приносити користь цільовій групі в подальшому (до 300 слів)
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
20. Опишіть,  будь ласка, процес консультування та узгодження проєктної ініціативи з місцевими бізнес-спільнотами: бізнес-членськими організаціями чи діючими представницькими органами (наприклад, радою підприємців або консультативною групою, що створена на місцевому рівні для забезпечення публічно-приватного діалогу). Зазначте контактних осіб у відповідних організаціях чи групах та їхні конт.дані (до 300 слів).
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...