Request edit access
ขอเชิญชวนร่วมเเสดงความคิดเห็นการจัดตั้งสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 1
คำชี้แจง เทศบาลนครรังสิตมีโครงการที่จะจัดตั้งสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครรังสิตจึงได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความคิดเห็น ของประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดตั้งสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 โดยเทศบาลนครรังสิตจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. ที่อยู่ *
5. ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน/ซอย (โปรดระบุ) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms