Request edit access
Rekolekcje tematyczne, Wadowice 2019
TEMAT:
"NIE MAJĄ JUŻ WINA..."- tajemnica Kany Galilejskiej (Małżeńska droga zawierzenia Niepokalanej)

Termin: 21 czerwca -25 czerwca 2019 r.

Miejsce: Wadowice
Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 24

Moderator: o.Rafał Prusko
Para prowadząca: Urszula i Tomasz Rychlińscy
kontakt: tel: 693-645-229 mail: urszula.rychlinska@wp.pl

------------------- UWAGA! TO JUŻ LISTA REZERWOWA ------------------------------

Koszt :
osoba dorosła – 380 zł
dziecko 3-12 lat –220 zł
dziecko 0- 2 lat – 60 zł
(wiek dzieci liczony wg roku urodzenia)

Informacje:
1/ Rekolekcje rozpoczynają się pierwszego dnia (tj. 21 czerwca) w godzinach popołudniowych, a kończą ostatniego dnia (25 czerwca) ok. południa /bez obiadu/.
2/ Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw po przeżytej formacji podstawowej (ORAR I, II, Oaza Rodzin I, II, III)
3/ Na rekolekcje można przyjechać z własnymi dziećmi.
4/ Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (do 7 dni od prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego) nastąpi drogą mailową.
Po otrzymaniu tej informacji w terminie do 14 dni należy wpłacić zadatek w wysokości kosztu osoby dorosłej tj.380 zł.

Przelew na konto:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
41-200 Sosnowiec ul. Wawel 19
nr konta 18 1750 0012 0000 0000 3752 6266
Tytuł wpłaty: Wasze nazwisko, rekolekcje tematyczne, Wadowice

5/ Wpisanie na listę uczestników następuje po wpłaceniu zadatku;
6/ Pozostałą część należnej kwoty należy wpłacić na w/w konto do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji; nie ma możliwości zapłaty gotówką.
7/ W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach należy o tym jak najszybciej powiadomić małżeństwo przyjmujące zgłoszenia. Zadatek zostanie zwrócony tylko po znalezieniu innego małżeństwa na zwolnione miejsce.
8/ Zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego. Przyjazd na oazę zakłada wolę uczestniczenia we wszystkich przewidzianych programem ćwiczeniach rekolekcyjnych.
9/ Diakonia wychowawcza na rekolekcjach pełni rolę wspomagającą rodziców w opiece nad dziećmi , by mogli oni jak najpełniej korzystać z programu rekolekcji- lecz opieki tej nie zastępuje.
10/ Diakonia wychowawcza zajmuje się dziećmi od 3-go roku życia, tj. z rocznika 2016 i starsze;

Dane osobowe
nazwisko *
Your answer
imię żony *
Your answer
imię męża *
Your answer
dzieci do 12 roku życia, które biorą udział w rekolekcjach: imię dziecka (rok urodzenia) *
W przypadku wyjazdu bez dzieci – wpisać „brak”.
Your answer
diecezja *
Your answer
rejon DK *
Your answer
adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) *
Your answer
nr telefonu *
Your answer
adres e-mail *
Your answer
data ślubu kościelnego *
MM
/
DD
/
YYYY
staż w DK od roku *
Your answer
Formacja rekolekcyjna małżonków w Domowym Kościele
rok / miejscowość / jako kto (uczestnik, animator, dk muzyczna, dk wychowawcza, para prowadząca), ewentualnie "brak"
rekolekcje ewangelizacyjne *
Your answer
Oaza Rodzin I st. *
Your answer
Oaza Rodzin II st. *
Your answer
Oaza Rodzin III st. *
Your answer
ORAR I st. *
Your answer
ORAR II st. * *
Your answer
inne rekolekcje DK przeżyte w ostatnich 3 latach *
Your answer
Triduum Paschalne *
Your answer
KWC *
nie
kandydat
członek
żona
mąż
Informacje dodatkowe
posiadane talenty, którymi chcecie podzielić się ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)
Your answer
dodatkowe informacje dla organizatorów
Your answer
Zgody
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej, danych osobowych w celach formacyjnych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.
Zgoda wizerunkowa *
*
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dalej: Stowarzyszenie) ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec, reprezentowane przez ks. Andrzeja Nackowskiego;
2) Stowarzyszenie nie posiada inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych (e-mail: inspektor@diecezja.sosnowiec.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie oraz osoby odpowiedzialne za formację uczestników w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania formacji w Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej (dotyczy rekolekcji wakacyjnych, formacji podejmowanej w trakcie roku szkolnego oraz udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach realizacji celów statutowych);
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z formacją w Ruchu Światło-Życie;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service