AFILIA'T A SOM PALMA

Si vols assumir i poder exergir els drets i els deures com a afiliat descrits als Estatuts de Som Palma, inscriu-te en el següent formulari.

  Drets dels afiliats a Som Palma

  1. Participar en les activitats del partit, en els seus òrgans de govern i representació, exercir el dret de sufragi actiu i passiu, així com assistir a l'Assemblea General. 2. A ser electors i elegibles per als càrrecs interns. 3. A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració, sobre les seves decisions, les seves activitats i sobre la situació econòmica del partit. 4. A impugnar els acords que estimin contraris a la llei o als estatuts. 5. Tots els drets lícits que els reconeguin per l'Assemblea General.

  Obligacions dels afiliats a Som Palma

  1. Tots els que resultin de les disposicions estatutàries, compartint les finalitats del partit i col·laborant per a la seva consecució. 2. Respectar el que es disposa en els estatuts i les lleis vigents. 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans interns. 4. Abonar les quotes i altres aportacions que puguin correspondre a cadascun.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  Clàusula d'informació i consentiment

  D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals seran incorporats al fitxer "Afiliats" de l'organització SOM PALMA. Vostè autoritza al tractament de les seves dades per a la realització de gestions necessàries per a l'afiliació. Així mateix, vostè es compromet a garantir l'exactitud i veracitat de les dades facilitades a través del formulari, així com la titularitat dels mateixos. A aquest efecte SOM PALMA es reserva el dret de realitzar les comprovacions necessàries per garantir l'autenticitat de les dades per a gestió d'afiliats. Actualment SOM PALMA utilitza per a la gestió dels seus fitxers la plataforma Google Drive, els servidors de la qual es troben situats a EUA, realitzant-se així una transferència internacional de dades, és per això que hem d'informar-los i sol·licitar el seu consentiment per a aquesta transferència. En el cas que s'oposi a això i ja està inclòs en els nostres fitxers haurà de procedir a sol·licitar la cancel·lació de les seves dades dels mateix. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, adjuntant còpia del DNI o passaport, dirigida a SOM PALMA en Avinguda de Císter, 27, 1ºB, entitat Responsable del tractament o bé al correu electrònic coordinaciosompalma@gmail.com.

  Qualsevol afiliat del partit podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l'oportuna comunicació.
Request edit access