Request edit access
Анкетна карта за ОКС "бакалавър", 1 курс - Редовно обучение, 2019 г.
проучването обхваща новоприетите студенти в 1 курс на ОКС „бакалавър“. Провежда се при записването им за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в периода месец юли – месец септември всяка година. Целта му е да проучи каналите за информиране и факторите, които са ключови при избора им за кандидатстване в Стопанска академия.
Месец/дата/година (дата на попълване на анкетата)
Your answer
Специалност:
Your answer
Местожителство (град, село, област)
Your answer
1. Какво училище сте завършили преди старта на обучението си в Стопанска академия?
Средно училище (общообразователна паралелка)
Професионалта гимназия (с профил)
Икономически
Приподоматематически
Хуманитарен
Чуждоезиков
Технологитенч
Друг
Финанси
ЗСД
СК
СФК
Бизнес статистика и анализи
Маркетинг
УП
Бизнес информатика
МИО
ИБП
АИ
ИТърг
ИТур
Стопанско управление
Публична администрация
2. По кой от изброените канали се информирахте за възможностите и условията, които предлага Стопанска академия за обучение в ОКС "бакалавър"?
Рекламно-информационни текстове и послания
Презентации и брошури
РИ материали по време на борсите
от близки и роднини
от приятели и съученици
от настоящи и бивши възпитаници на СА
по време на НУС в СА
от преподавател/служител на СА
Финанси
ЗСД
СК
СФК
Бизнес статистика и анализи
Маркетинг
УП
Бизнес информатика
МИО
ИБП
АИ
ИТърг
ИТур
Стопанско управление
Публична администрация
3. Кои от изброените фактори считате за ключови при избора Ви за кандидатстване на СА?
престиж на придобитото образование
висока оценка сред работодателите
отлична репутация на завършилите специалисти
мнение и съвети на родители
цена на обучение и издръжка на живот
географска близост
възможности за кариерна реализация
високи очаквания за работна заплата
други
Финанси
ЗСД
СК
СФК
Бизнес статистика и анализи
Маркетинг
УП
Бизнес информатика
МИО
ИБП
АИ
ИТърг
ИТур
Стопанско управление
Публична администрация
4. Посочете висшите училища, в които сте кандидатствали, освен СА
Your answer
5. Посочете първите три специалности, които посочихте при кандидатстване в СА
1
2
3
Финанси
ЗСД
СК
СФК
Бизнес статистика и анализи
Маркетинг
УП
Бизнес информатика
МИО
ИБП
АИ
ИТърг