Request edit access
РОБОТОТЕХНИКАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ТЫҢДАУШЫСЫНА АРНАЛҒАН КІРІС САУАЛНАМАCЫ/ВХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РОБОТОТЕХНИКИ
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:


Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы / Тема курса: *
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс тренері / Тренер курса *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Your answer
Жынысы/пол
Аудан /Район *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Your answer
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Your answer
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Your answer
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз?/ Цель обучения на курсах повышения квалификации *
2. Робототехника негіздері жайлы Сіз қаншалықты хабардарсыз?/ Насколько Вы осведомлены об основах робототехники? *
3. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности? *
4.Қандай бағыттар бойынша қиындықтар кездестірдіңіз? / 4. По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности? *
5. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? *
6. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді балл арқылы бағалаңыз (2-жақсы меңгердім, 1-нашар меңгердім, 0-мүлдем меңгермедім) / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям: *
2
1
0
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын / работаю с текстовым редактором Word
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын / работаю с табличным процессором Excel
MS Power Point-та презентация жасай аламын / умею создавать презентации в Power Point
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.)
бағдарламалау тілдерін меңгергем (PHP, Basic, Pascal, C++ және басқа) / владею языками программирования (PHP, Basic, Pascal, C++ и др.)
7.Біліктілікті арттыру курстарынан нені күтесіз?/Ваши ожидания от курсов повышения квалификации? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service