Request edit access
Tìm hiểu cấu trúc chương trình
Khẳng định nào sau đây là đúng?
1 point
Dãy lệnh trong phần thân của chương trình, được thực hiện theo cấu trúc nào?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến ta sử dung cú pháp nào sau đây?
1 point
Trong Pascal, để khai báo hai biến số nguyên câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến kí tự câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến logic câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong ngôn ngữ lập trình Java, để khai báo biến ta sử dụng cú pháp?
1 point
Cho biết kết quả của biến a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?
1 point
Captionless Image
Trong Pascal, để ghi dữ liệu lên màn hình ta sử dung thủ tục?
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms