Request edit access
Tìm hiểu cấu trúc chương trình
Họ Tên Và Lớp của Bạn? *
Your answer
Khẳng định nào sau đây là đúng?
1 point
Dãy lệnh trong phần thân của chương trình, được thực hiện theo cấu trúc nào?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến ta sử dung cú pháp nào sau đây?
1 point
Trong Pascal, để khai báo hai biến số nguyên câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến kí tự câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong Pascal, để khai báo biến logic câu lệnh nào sau đây là đúng?
1 point
Trong ngôn ngữ lập trình Java, để khai báo biến ta sử dụng cú pháp?
1 point
Cho biết kết quả của biến a,b sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?
1 point
Captionless Image
Trong Pascal, để ghi dữ liệu lên màn hình ta sử dung thủ tục?
1 point
Cho biết kết quả của biểu thức: (89 div 12)+(76 mod 11) bằng bao nhiêu?
1 point
Viết chương trình tính tổng, hiệu của hai số nguyên dương?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms