Lovdag fredag vecka 7 samt Sportlovet vecka 8

Sista anmälan till Sportlovet och Studiedagen var den 28 januari