ลงทะเบียน Bird walk / Registration From
ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Bird walk บ้านปากทะเล
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลย
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 256 ณ ณ ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล
จุดนัดพบ : ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล https://goo.gl/Hv9wbd
ลงทะเบียน 7.00 น.
เริ่มแบ่งกลุ่ม 7.30 น.
กิจกรรมเวลา 07.30-10.00 น.
ชอบคุณค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service