Request edit access
Kwestionariusz ankiety – badanie opinii klientów n.t. poziomu zadowolenia z usługś wiadczonych w Urzędzie Gminy Stolno
Urząd Gminy Stolno prowadzi badania poziomu zadowolenia klientów z jakości usług publicznych
i funkcjonowania Urzędu. Będziemy wdzięczni, gdyby Pan/Pani zechciał/a wyrazić zgodę na
udział w tych badaniach wypełniając niniejszy kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz ankiety
jest anonimowy, a odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią nie będą ujawniane osobom
postronnym. Wyniki ankiet prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczej i posłużą do
przedstawienia opinii naszych klientów n.t. zadowolenia z usług oraz pozwolą na podjęcie działań
usprawniających pracę Urzędu.
Pytanie 1. Z jakiego zakresu w ostatnim czasie załatwiał Pan/Pani sprawy w Urzędzie Gminy?(można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
Pytanie 2. Jak często przybywa Pan/Pani do Urzędu Gminy w celu załatwienia spraw urzędowych?
Pytanie 3. Proszę określić, jaki cel miała (lub ma) Pana/Pani wizyta w Urzędzie Gminy? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
Pytanie 4. Proszę określić, skąd dowiaduje się Pan/Pani, gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Gminy? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
Pytanie 5. Czy wymienione powyżej źródła informacji o tym, gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Gminy są wystarczające?
Jeśli zaznaczył Pan/Pani pierwszą i drugą możliwość proszę o informację co należałoby poprawić w Urzędzie Gminy w tym zakresie:
Your answer
Pytanie 6. Proszę ocenić (w skali od 1-bardzo źle do 5-bardzo dobrze) jakość funkcjonowania urzędu pod względem niżej wymienionych obszarów:
1
2
3
4
5
Godziny otwarcia Urzędu
Czytelne oznakowanie pomieszczeń Urzędu, pozwalające na wygodne oczekiwanie na załatwienie sprawy, przygotowanie dokumentacji, wypełnienie formularzy, itp
Czytelność i dostępność instrukcji, wzorów wypełniania dokumentów, druków dokumentów
Przejrzystość tablic informacyjnych znajdujących się w Urzędzie
Dostępność wystarczającej liczby miejsc pozwalających na wygodne oczekiwania na załatwienie sprawy, przygotowanie dokumentacji, wypełnienie formularzy, itp
Wygląd, standard i czystość pomieszczeń, toalet
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani komfort korzystania z usług Urzędu
Przygotowanie merytoryczne pracowników dotyczące załatwianych spraw w Urzędzie przez Pana/Panią
Sposób komunikowania się /rozmowy pracowników Urzędu z Klientem
Uprzejmość i życzliwość pracowników Urzędu
Udzielanie przez pracowników Urzędu wyczerpujących/pełnych odpowiedzi na zadane pytania przez Klienta
Jak ogólnie Pan/Pani ocenia kompetencje naszych pracowników?
Dbałość o przyjęcie kompletnej / prawidłowej dokumentacji od Klienta
Możliwość otrzymania informacji o stanie swojej sprawy
Informowanie o terminie rozpatrzenia sprawy
Dotrzymywanie prze pracowników zadeklarowanych terminów załatwiania sprawy
Jak ogólnie ocenia Pan/Pani staranności i rzetelność rozpatrywania spraw
Jaki jest Pana/Pani ogólny stopień zadowolenia z jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Stolno?
Jak ocenia Pan/Pani przestrzeganie przez pracowników Urzędu Gminy Stolno niżej wymienionych postaw etycznych?
bardzo źle
źle
dobrze
bardzo dobrze
trudno powiedzieć
Praworządność
Bezstronność i bezinteresowność
Odpowiedzialność
Jawność
Dbałość o dobre imię Urzędu i pracowników w nim zatrudnionych
Godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim
Jeśli ocenił Pan/Pani przestrzeganie którejś z postaw „źle” lub „bardzo źle” proszę o informacjęjakiego zakresu załatwianych spraw w Urzędzie to dotyczyło:
Your answer
Co Pana/Pani zdaniem należy poprawić w obsłudze klienta w naszym Urzędzie?
Your answer
Proszę podać swój wiek
Proszę zaznaczyć swoją płeć
Proszę określić miejsce zamieszkania (miejscowość)
Your answer
Jaki jest Pana/Pani poziom wykształcenia?
Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms