Επίσκεψη στο Τμήμα Τομογραφίας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Η φόρμα "Επίσκεψη στην Apivita" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.