Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou 2015 - 2023

Formulár Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou 2015 - 2023 už neprijíma odpovede.

Ak si myslíte, že ide o chybu, pokúste sa kontaktovať majiteľa formulára.