์แบบทดสอบ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ 20 คะแนน ให้เวลา 30 นาที
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
แผนกวิชา *
ระดับชั้น *
รหัสประจำตัวนักเรียน *
Your answer
เริ่มทำแบบทดสอบ จำนวน 40 ข้อ
เว็บไซต์ หมายถึงข้อใด
1 point
ข้อใดเป็นลักษณะของเว็บข่าว (IT News)
1 point
เว็บ อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) หมายถึงข้อใด
1 point
โฟลเดอร์ที่ให้ทำการลบหรือเปลี่ยนชื่อหลังการติดตั้งโปรแกรม Joomla คือโฟลเดอร์ใด
1 point
้เว็บเพจหมายถึงข้อใด
1 point
ชื่อสากลของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คือข้อใด
1 point
ข้อใดกล่าวถึงโฮมเพจ (Home Page) ได้อย่างถูกต้อง
1 point
ข้อใดคือโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์
1 point
เมื่อติดตั้ง AppServ เสร็จแล้ว โปรแกรมจะกำหนดพื้นที่จำลองไว้ที่ตำแหน่งใด
1 point
ใครเป็นผู้คิดค้น www *
1 point
ข้อใดคือหน้าที่ของ phpMyAdmin
1 point
ข้อใดคือชื่อเซิร์ฟเวอร์บนพื้นที่จำลอง
1 point
้hypertext หมายถึงข้อใด
1 point
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bureau of Personnel Competency Development. Report Abuse - Terms of Service