Request edit access
162218 /01-02.06.2019 г. Тема: "Методически насоки в извънкласните форми в направление "Информатика и информационни технологии"
курс на тема „"Методически насоки в извънкласните форми в направление "Информатика и информационни технологии"”
Ръководител - гл. ас. д-р Ивелин Иванов

Индивидуална такса за курсист – 40 лв.

Време на провеждане – 01-02.06.2019 г. - 8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО - Варна
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 162218

Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Your answer
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
Your answer
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse