Request edit access
Registrace do Prague Eagles Cheerleaders, z.s.
Pro dokončení přihlášení do týmu prosíme o vyplnění následijícího registračního dotazníku.
Přihlášku do kurzu s pokyny k platbě kurzovného jste obdrželi/obdržíte na Tryouts, případně Vám bude zaslána na Váš email!
Email address *
Do jakého týmu se hlásíte? *
Required
Celé jméno účastníka kurzu *
Your answer
Datum narození *
Your answer
Rodné číslo účastníka kurzu *
Your answer
Adresa *
Your answer
Jméno zástupce (rodiče) účastníka *
Your answer
Kontaktní email (na zástupce) *
Your answer
Kontaktní telefon (na zástupce) *
Your answer
Kontaktní telefon na 2. zástupce *
Your answer
Telefon na účastníka kurzu (pokud má)
Your answer
Typ školy *
Required
Název školy *
Your answer
Upozornění na zdravotní omezení *
Your answer
Prague Eagles Cheerleaders, z.s. bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů: Právní povinnost : Nezbytné údaje pro činnost : Účel zpracování: Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky kurzu: Rozsah osobních údajů: rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění. Doba zpracování: 2 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání, Právní důvod: Plnění smlouvy. Archivace účetnictví Účel zpracování: Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady. Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, bankovní spojení. Doba zpracování: 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání. Právní důvod: Oprávněný zájem. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. Uděluji organizaci Prague Eagles Cheerleaders, z.s. souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: Propagační aktivity - foto/video. Účel zpracování: Pořizování fotografií a videonahrávek z činností v zájmovém vzdělávání, publikace na internetových stránkách a sociálních sítích, případně tištěných materiálech. Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky, Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání. Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem: *
Souhlas pro přímý marketing, Účel zpracování: Kontaktování a zasílání pozvánek na akce, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. a to i na elektronické kontakty. Rozsah osobních údajů: telefon, mobilní telefon, emailová adresa. Doba zpracování: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání. Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem: *
Potvrzuji, že udělením souhlasu výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů účastníka a že jsem byl řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje za výše uvedenými účely poskytnout - jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování. Prohlášení: Souhlasím se členstvím dítěte (popř. svým členstvím) v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ). Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná. Prohlašuji, že je mi znám obsah Vnitřního a organizačního řídu. Beru na vědomí, že v případě pozdní úhrady účastnického poplatku nebude účast v kurzu umožněna do doby zaplacení dlužné částky. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy