Request edit access
สมัครงาน และแบบสอบถาม
กรุณากรอกคำถามที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เพศ *
เบอร์โทร *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
Your answer
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
Your answer
เบอร์โทร บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
Your answer
ชื่อคนในครอบครัว/อายุ/อาชีพ/ที่อยู่ทำงาน *
Your answer
เงินเดือนที่ต้องการ
Your answer
การศึกษาสูงสุด *
Your answer
สถานศึกษา *
Your answer
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน ที่เคยทำทั้งหมด *
Your answer
ประสบการณ์ทำงานกับที่ทำงานล่าสุด *
Your answer
กิจกรรมอื่นๆนอกจากเรียนและทำงาน
Your answer
ท่านมี ใบอนุญาติ ผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหุ้น (IC License) หรือไม่ *
ทักษะทางภาษา
ดีมาก
ดี
พอใช้
อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
ไทย
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Your answer
เคยถูกไล่ออกหรือถูกกล่าวหาว่าทุจริต หรือไม่ *
วันที่คาดว่าจะเริ่มงานได้ *
Your answer
ความหมายหรือที่มาของชื่อเล่น *
Your answer
เรื่องที่น่าสนุกที่อยากพูดถึง *
Your answer
จุดหักเหในชีวิต *
Your answer
ความสำเร็จที่ภูมิใจ
Your answer
ความฝันและแรงบันดาลใจ *
Your answer
ให้คะแนนความพึงพอใจกับงานปัจจุบัน
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจมาก
มีความชัดเจนเรื่องอาชีพในอนาคต
สนุกกับงานปัจจุบัน
มีผลตอบแทนดี
โอกาสก้าวหน้า
รางวัล หรือการยกย่อง
มีความพอใจกับงาน
ความท้าทาย
มีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนา
บรรยากาศการทำงาน
อิสระ และยืดหยุ่น
เลือก 3 ปัจจัยที่สำคัญในการเริ่มงานใหม่ของคุณ *
Required
บุคคลที่เคารพที่สุด เพราะอะไร *
Your answer
คุณเคยรับมือกับสิ่งที่เป็นความลับหรือไม่ แล้วคุณรับมืออย่างไร *
Your answer
ในการทำงาน คุณเคยถูกทดสอบความซื่อสัตย์ บ้างหรือไม่ อย่างไร *
Your answer
ทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตน คุณมีวิธีดูแลผลประโยชน์ลูกค้าอย่างไร
Your answer
คุณมีวิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้อย่างไร
Your answer
กรุณาระบุความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ข้อที่ 1-6) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.การวางแผนที่ดี นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอ
2.เมื่อฉันทำงานเสร็จในแต่ละวัน ฉันสามารถกลับบ้านได้
3.ถ้ามีใครทำผิด ฉันจะบอกเขา
4.คนอื่นมักจะเรียนรู้จากฉัน มากกว่าฉันเรียนรู้จากพวกเขา
5.การพัฒนาตนเองเกิดขึ้นได้เสมอ หากเปิดใจยอมรับ
6.หากมีใครตำหนิในงานที่ฉันทำ ฉันคิดว่าคือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
7.ฉันมองตัวเองว่า ฉัน... *
8.การกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่ว่างไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับฉัน *
9.โดยเฉลี่ยแล้วในเวลา 1 ปี ฉันได้กำหนดเป้าหมาย แล้วทำสำเร็จไปกี่เป้าหมาย *
10.หากฉันเริ่มงานที่ปรึกษาการเงินในวันนี้ จะมีลูกค้าซื้อคุณกี่คน *
11.หากฉันเริ่มงานที่ปรึกษาการเงินในวันนี้ ครอบครัว เพื่อน หรือ ญาติ จะซื้อกับคุณคิดเป็นกี่เปอร์เซ็น *
กรุณาระบุความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ข้อที่ 12-14) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่มีเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
12.กลุ่มคนที่สนิทสนมกับฉันมากที่สุด ส่วนใหญ่มีมุมมองด้านบวกในอาชีพในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาการเงิน
13.ฉันวางแผนงานและดำเนินการทุกอย่างตามแผนเสมอ
14.ฉันล้มเลิกอะไรง่ายๆปราบที่เผชิญกับปัญหายุ่งยาก
15.คนที่รู้จักฉันเป็นอย่างดี มักจะกล่าวถึงฉันว่า ฉันเป็นคนที่...
กรุณาระบุความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ข้อที่ 16-19) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่มีเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
16.ฉันรับมือกับความเครียดได้ดี และไม่อารมณ์เสียง่าย
17.ฉันชอบท้าทายตัวเองอยู่เป็นประจำ ด้วยแรงกระตุ้นใหม่ๆ
18.เมื่อไม่มีคำแนะนำ ฉันรู้สึกไร้ทิศทาง และไม่มั่นใจในตัวเอง
19.ฉันสนุสนานในการมีคนรู้จักในวงกว้าง
20.ฉันมองตัวเองว่า ตัวฉันเป็นคนที่... *
กรุณาระบุความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ข้อที่ 21-27) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่มีเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
21.ในการสนทนากับคนอื่นๆในกลุ่ม ฉันจะมีส่วนรวมในการสนทนา และสามารถสนทนาได้ยาวนาน
22.โดยปกติแล้ว ฉันรอให้คนที่ฉันไม่รู้จัก เริ่มมาคุยกับฉันก่อน
23."ไม่มีใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกด้อยกว่าได้ หากฉันไม่ยินยอม" รู้สึกอย่างไรกับข้อความนี้
24.ในสังคมใหม่ๆ ฉันรู้สึกวิตกกังวล หากฉันไม่รู้ว่าที่นั้นคาดหวังอะไรกับฉัน
25.ความคุ้มครองประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองเฉพาะหัวหน้าครอบครัว หรือคนที่มีรายได้หลักเท่านั้น
26.ฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธประกันชีวิต
27.ฉันว่าเป็นการง่านกว่าที่จะขายประกันชีวิตให้กับคนแปลกหน้า มากกว่าคนในครอบครัว เพื่อน หรือญาติ
28.ฉันเชื่อว่าเราควรเริ่มวางแผนการเกษียณอายุตั้งแต่อายุ... *
กรุณาระบุความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ (ข้อที่ 29-30) *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่มีเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เมื่อฉันเริ่มวางแผนทางการเงิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าก่อนที่จะให้คำแนะนำ
"การวางแผนทางการเงินมีไว้สำหรับคนที่มีความมั่งคั่งเท่านั้น" คิดอย่างไรกับข้อความนี้
เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และเกิดความมั่นใจในการทำงาน คิดว่าเวลาเหมาะสมที่สุด ในการรับการอบรมความรู้ และทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็น คือ...
ตำแหน่งงานที่สนใจ *
Required
หากเลือกมากกว่า 1 ข้อ จงเรียงลำดับตามความสนใจ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service