Request edit access
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Değerli yöneticilerimiz ve çalışanlarımız;

Bu anket Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. Kurum kültürü, idare çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür. Kamu idareleri tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kadar bu hizmetlerin nasıl sunulduğu da önemlidir. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre idareler, stratejik planlarında geleceğe bakışı geliştirirken kurum kültürünü iyi analiz etmeli ve mevcut kurum kültürünü dikkate almalıdır.

Kurum Kültürü Anketi çalışması ile elde edilecek veriler Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık süreci kapsamında değerlendirilecek olup bu değerlendirmeler için sizden hiçbir kişisel bilginiz istenmeyecektir. Çalışmanın başarıya ulaşması, her şeyden önce vereceğiniz bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Anket 29 sorudan oluşmaktadır. Anket cevaplanırken her katılımcı, ifadelere katılma durumunu; 

 (1) Kesinlikle katılıyorum

(2) Katılıyorum

(3) Orta düzeyde katılıyorum

(4) Katılmıyorum

(5) Kesinlikle katılmıyorum

Seçeneklerinden yalnızca birini işaretleyerek bildirmelidir. Ayrıca konu başlıklarında yer alan ya da yer almayan konularla ilgili görüş beyan etmek isterseniz, anket sonundaki bölüme görüşlerinizi yazabilirsiniz.

Anketi cevaplamada gösterdiğiniz samimiyet ve katılımınız için teşekkür ederiz
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Göreviniz *
Mesleki kıdeminiz
*
Aşağıdaki her faaliyet için verilen 5 seçenekten birini işaretleyiniz. *
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Orta düzeyde katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kurumumuzda çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi yüksektir.
Kurumumuzda çalışanların katılımını sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiş mekanizmalar vardır.
Kurumumuzda yönetimin uygulamaları, çalışanların süreçlere katılımını teşvik etmektedir.
Kurumumuzda çalışanlar bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıktır.
Kurumumuzda yöneticiler bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıktır.
Kurumumuzda çalışmalar iş birliği içerisinde takım çalışması hâlinde yürütülür.
Kurumumuzda iş birliği mekanizmaları yeterli düzeydedir.
Kurumumuzda iş birliği mekanizmaları etkili düzeydedir.
Kurumumuzda birimler birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaktadır.
Kurumumuzda bilgiler açık ve anlaşılır bir şekilde paylaşılmaktadır.
Kurumumuzda bilgiler ilgili yerlere zamanında iletilmektedir.
Kurumumuzda karar alma süreçleri yeterli bilgiyle desteklenmektedir.
Kurumumuzdaki uygulamalar sürekli gelişimi teşvik edicidir.
Kurumumuzda çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren uygulamalar vardır.
Kurumumuzda yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren uygulamalar vardır.
Kurumumuzda çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkân veren uygulamalar vardır.
Kurumumuzdaki iletişim kanalları çoğunlukla yatay (eşitler arasında) olarak işlemektedir.
Kurumumuzdaki iletişim kanalları çoğunlukla dikey (ast-üst arasında) olarak işlemektedir.
Kurumumuzda yöneticiler ile rahatlıkla iletişim kurabilmekteyim.
Kurum içi iletişim mekanizmaları katılım ve iş birliğini desteklemektedir.
Kurumumuz yeni fikirler ve farklı görüşleri dikkate alır.
Kurumumuzdaki uygulamalar değişimi desteklemektedir.
Kurumumuzda çalışanlara karar verme ve inisiyatif almaları için fırsat verilmektedir.
Kurumumuzdaki üst yönetim, stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerini sahiplenmektedir.
Kurumumuzda rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere de odaklanılır.
Kurumumuzdaki çalışanlar stratejik plana yönelik sorumluluklarının farkındadır.
Kurumumuzdaki ödül sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
Kurumumuzdaki ceza sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
Kurumumuzda ceza sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır
Kurumumuzda çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik etkili mekanizmalar vardır.
Eklemek istediğiniz diğer hususları lütfen belirtiniz
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy