Request edit access
שאלון אקלים מקדים - תלמידים
כתה:
Your answer
אני אוהב/ת להיות בבית-הספר
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית-ספר אחר
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
טוב לי בבית-הספר
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית-הספר ובכלל
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות בהפסקות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לפעמים אני פוחד ללכת לבית-הספר, כי יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו בי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
יש בבית-הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מאחד התלמידים שרצה לפגוע בי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון אחד התלמידים השתמש במקל, באבן, בכיסא או בחפץ אחר כדי לפגוע בי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים נתן לי מכות חזקות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון אחד התלמידים איים שיפגע בי בבית-הספר או אחרי הלימודים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון אחד התלמידים ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר איתי או לא להיות חברים שלי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון אחד התלמידים הפיץ עלי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי (למשל באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב).
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון הטילו עלי 'חרם': קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק איתי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים קילל אותי בכוונה לפגוע בי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים לעג לי בגלל צבע העור, המוצא או הדת שלי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהתלמידים הפיץ תמונה שלי ברשתות החברתיות באינטרנט או בסלולר/ סמארטפון (כגון ווטסאפ, פייסבוק וכו') במטרה לפגוע בי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון ספגתי קללות או עלבונות ברשתות החברתיות באינטרנט או בסלולר/ סמארטפון (כגון ווטסאפ, פייסבוק וכו').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו הפיץ עלי שמועות ברשתות החברתיות באינטרנט או בסלולר/ סמארטפון (כגון ווטסאפ, פייסבוק וכו') במטרה לפגוע בי".
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו הפיץ ברשתות החברתיות באינטרנט או בסלולר/ סמארטפון (כגון ווטסאפ, פייסבוק וכו') קריאה להחרים אותי או לא להיות חבר שלי".
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
כשיש מקרי אלימות בבית-הספר המורים יודעים על כך.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בבית-הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהמורים לעג לי או העליב אותי או השפיל אותי במילים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בחודש האחרון מישהו מהמורים תפס אותי ודחף אותי או הכה אותי בכוונה.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגאן בכיתה ומפריעים ללמוד.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית-הספר.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הדברים שמלמדים בבית-הספר מקנים לי ידע רב וחשוב.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הדברים שאני לומד בבית-הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית-הספר.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מצפים מכל תלמיד להתאמץ בלימודים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים נותנים לי הרגשה שאני יכול להצליח בלימודים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים נותנים לי תחושה שהמחשבות והדעות שלי הן חשובות ובעלות ערך.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מעודדים אותי להתעמק בנושאים לימודיים שמעניינים אותי (למשל: לשאול שאלות, לחקור את הנושא וכו').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
המורים בבית-הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות, כגון עבודות חקר, ביצוע תצפיות, למידה מבוססת על פרויקטים וכו'.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
המורים בבית-הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי ההישגים במבחנים אלא גם על פי מידע אחר (למשל: עבודת חקר שעשיתי, תצפית שערכתי, פרויקט שעשיתי וכו').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
ככלל, אני מרגיש שהמורים בבית-הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה: לשאול שאלות, להציג את עבודתנו בפני הכיתה, לצאת לפעילויות לימודיות מחוץ לכיתה וכו'.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
במהלך השיעורים המורים בבית-הספר מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים (למשל למקצועות אחרים, לאירועים בחדשות וכו').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הכנתי עבודה בנושא אישי שבחרתי בעצמי.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
ערכתי תצפית (למשל על התנהגות בעלי חיים, על צמחים וכד').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הצגתי בעל-פה נושא מסוים בפני הכיתה.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
הכנתי עבודת חקר.
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
השתתפתי בשיעור מחוץ לכיתה (למשל: בחצר, בטבע, או במקום ציבורי).
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1
בזמן למידת חומר חדש אני מנסה לסדר אותו לעצמי באופן שיעזור לי ללמוד (למשל: כותב ראשי פרקים, מדגיש קטעים מרכזיים, כותב סיכומים וכו').
מסכים מאד
מסכים
מסכים חלקית
לא מסכים
כלל לא מסכים
שורה 1