ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬ - ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ
Email address *
Cannot pre-fill email address.
ТАНЫ ХҮСЭЛ МӨРӨӨДӨЛ ХААНА БАЙНА БИД ТИЙШ НЬ ГАЗАРЧИЛНА. Элсэгч та ЭЕШ-ын хичээлүүдийн/Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, Газарзүй, Хими, Биологи, Түүх/ аль нэгээр 410 ОНОО авсан болон Бакалавр, Дипломын боловсролтой бол манай сургуулийн ӨДӨР, ЭЧНЭЭ, ХӨРВӨХ ангиудад элсэн 4/дөрөв/ 2/хоёр/ 1/нэг/жилээр суралцах боломжтой.
Ургийн овог *
Овог *
Нэр *
Төрсөн он сар өдөр *
MM
/
DD
/
YYYY
Яс үндэс *
Регистрийн дугаар *
Таны сонгож буй мэргэжлийн чиглэл
Email address *
Cannot pre-fill email address.
Боловсрол судлал-Мэргэжлийн нэрс
Боловсрол судлалын мэргэжлээр элссэн суралцах гэж буй элсэгч та хичээлүүдийн/Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, Газарзүй, Хими, Биологи/ аль нэгээр ЭЕШ-нд 410 оноо авсан болон Бакалавр, Дипломын боловсролтой бол манай сургуулийн ӨДӨР, ЭЧНЭЭ, ХӨРВӨХ ангиудад элсэн суралцах боломжтой.
Таны сонгон судлах мэргэжил
Гэрийн хаяг /Оршин суугаа хаяг/
Холбоо барих утас /Өөрийн утас/
Холбоо барих утас /Эцэг, эхийн утас/
Холбоо барих утас /Бусад утас/ *
Дээр мэдээллээ баталгаажуулах уу.
Email address *
Cannot pre-fill email address.
Инженер технологи-Мэргэжлийн нэрс
Инженер технологийн мэргэжлээр элссэн суралцах гэж буй элсэгч та хичээлүүдийн/Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, Газарзүй, Хими, Биологи/ аль нэгээр ЭЕШ-нд 410 оноо авсан болон Бакалавр, Дипломын боловсролтой бол манай сургуулийн ӨДӨР, ЭЧНЭЭ, ХӨРВӨХ ангиудад элсэн суралцах боломжтой.
Таны сонгон судлах мэргэжил
Гэрийн хаяг /Оршин суугаа хаяг/
Холбоо барих утас /Өөрийн утас/
Холбоо барих утас /Эцэг, эхийн утас/
Холбоо барих утас /Бусад утас/ *
Email address *
Cannot pre-fill email address.
Эдийн засаг, Менежмент-Мэргэжлийн нэрс
Эдийн засаг менежментийн мэргэжлээр элссэн суралцах гэж буй элсэгч та хичээлүүдийн/Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, Газарзүй, Хими, Биологи/ аль нэгээр ЭЕШ-нд 410 оноо авсан болон Бакалавр, Дипломын боловсролтой бол манай сургуулийн ӨДӨР, ЭЧНЭЭ, ХӨРВӨХ ангиудад элсэн суралцах боломжтой.
Таны сонгон судлах мэргэжил
Гэрийн хаяг /Оршин суугаа хаяг/
Холбоо барих утас /Өөрийн утас/
Холбоо барих утас /Эцэг, эхийн утас/
Холбоо барих утас /Бусад утас/ *
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service