Request edit access
屋崙 (奧克蘭) 市政府資本改善計劃 (CIP) 優先項目問卷調查
Click here to take this survey in English; https://bit.ly/2IgSITG
Para participar en la encuesta en español, haga click aquí; https://bit.ly/2KbVES4
Bấm vào đây để tham gia khảo sát này bằng tiếng việt; https://bit.ly/2IauD4C
1. 本市政府會根據屋崙 (奧克蘭) 市居民的價值觀來訂定決策。我們希望了解屋崙 (奧克蘭) 市民希望市政府如何訂定這些決策。請從下面清單選擇五個你認為最重要的因素:
2. 哪些時間最方便參加公共會議?請勾選所有適合的項目。
3. 為市政府提供回饋意見時採用哪種方法最方便?請勾選所有適合的項目。
人口統計和身份資料
1. 你屬於哪個種族及/或族裔?請勾選所有適合的項目。
2. 包括你本人,請指明家中住有哪些人。請勾選所有適合的項目。
3. 你在屋崙 (奧克蘭) 住了多久?
4. 你家在哪些交叉街道上?
Your answer
Your answer
5. 如果您要市政府員工給您回覆和信息, 請在此提供您的網址.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service