Request edit access
Тестирование
IQM - тест з якості дає Вам можливість визначити рівень обізнаності в сфері якості, управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, моделі досконалості EFQM, сучасних методах організації виробництва тощо.
При тестуванні проти правильної на Вашу думку відповіді поставте галочку. Максимально можлива кількість балів при всіх правильних відповідях - 40.
*Тести є додатком до підручника Н.В. Онофрейчук, Ю.Б. Кабаков "Основи управління якістю на підприємстві"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Укажіть в наведеному переліку, що не стосується критерію "Партнерство та ресурси" моделі досконалості EFQM:
1 point
Clear selection
Укажіть, якого з указаних розділів немає в стандарті ISO 9001:
1 point
Clear selection
Укажіть процеси, контроль якості яких можливий тільки руйнівним методом або опосередковано, через контроль інших параметрів:
1 point
Clear selection
Укажіть правильну відповідь. Бенчмаркінг - це порівнювальне оцінювання діяльності підприємства по відношенню до:
1 point
Clear selection
Укажіть, яка з перерахованих перевірок виконується при аудиті механічного цеху підприємства:
1 point
Clear selection
Укажіть, що з переліченого не можна вважати ціллю підприємства або його підрозділу:
1 point
Clear selection
Укажіть процес, що відноситься до планування та підготовки виробництва:
1 point
Clear selection
Укажіть, що в наведеному переліку не є елементом критерію "Стратегія", моделі досконалості EFQM:
1 point
Clear selection
При постачанні неякісної продукції споживач не має права вимагати:
1 point
Clear selection
Для партій однакових деталей, оброблених на різних верстатах, побудовано криві нормального розподілу, які показали, що в полі допуску на проконтрольований розмір вміщується наступна кількість значень "сігм" (див.). Позначте верстат, на якому точність обробки найвища, а процес найбільш стабільний:
1 point
Clear selection
Кого з них Ви б назвали українським гуру якості?
1 point
Clear selection
Укажіть ознаки, нехарактерні для ощадливого виробництва:
1 point
Clear selection
Укажіть нехарактерний для ощадливого виробництва елемент планування та організації виробництва:
1 point
Clear selection
Укажіть, що з переліченого не відноситься до робочого середовища:
1 point
Clear selection
Укажіть зміст циклу PDCA:
1 point
Clear selection
Укажіть метод призначення показників якості продукції, в основі якого - побудова "будинку якості":
1 point
Clear selection
Що не входить в принципи соціальної відповідальності, проголошені ООН:
1 point
Clear selection
Наука про кількісну оцінку якості:
1 point
Clear selection
Укажіть, що з переліченого - коефіцієнт приорітетності ризику:
1 point
Clear selection
Назвіть батьківщину гуртків якості:
1 point
Clear selection
Укажіть, який вид проектування в ощадливому виробництві виконується рідше, ніж в традиційному:
1 point
Clear selection
Як називається виробництво, в якому суттєво скорочено термін виконання замовлення завдяки викориcтанню CAD/CAM/CAE - систем при виготовленні продукції, інтернету в роботі з замовниками тощо:
1 point
Clear selection
Який з методів застосовується першочергово, щоб знайти першопричину відмови або невідповідності?
1 point
Clear selection
Хто з них - національний герой Японії за внесок в управління якістю?
1 point
Clear selection
Під час контролю партії деталей, 50 штук, після операції токарної обробки виявлені відхилення: зовнішнього діаметру - 15шт., внутрішнього діаметру - 12шт., співвісності - 18шт., діаметру фланця - 3шт., діаметру кармана - 10шт., довжини фланця - 5шт., загальної довжини деталі - 8шт., глибини карману - 4шт. Яким з статистичних методів Ви скористаєтесь для встановлення порядку усунення причин невідповідностей:
1 point
Clear selection
Укажіть процеси, що відносяться до управління знаннями:
1 point
Clear selection
Яке визначення якості відповідає стандарту ISO 9000:2015?
1 point
Clear selection
Укажіть, який з зазначених стандартів встановлює вимоги до системи управління якістю підприємства:
1 point
Clear selection
Укажіть, що з перерахованого не відноситься до принципів управління якістю згідно ISO 9000:2015:
1 point
Clear selection
Хто такі гуру якості?
1 point
Clear selection
Укажіть інформацію, яку згідно вимог ДСТУ ISO9001:2015 документувати не обов'язково:
1 point
Clear selection
Укажіть міжнародний стандарт, в якому викладені основні положення та словник термінів щодо управління якістю:
1 point
Clear selection
Укажіть, який з шести послідовних кроків поліпшування продукції зайвий:
1 point
Clear selection
Укажіть дані, які не узгоджуються з замовником при укладанні контракту на поставку продукції:
1 point
Clear selection
Укажіть правило, що відноситься до "5S":
1 point
Clear selection
Укажіть, який результат діяльності підприємства не характеризує критерій "Результати для споживача" моделі досконалості EFQM:
1 point
Clear selection
Укажіть процеси управління засобами вимірювальної техніки, які не виконує відділ технічного контролю підприємства:
1 point
Clear selection
Як називається виробництво з швидкою переорієнтацією на іншу продукцію завдяки використанню роботизованих комплексів, гнучких виробничих систем?
1 point
Clear selection
Укажіть, яка компетентність аудиторів не перевіряється при їх атестації:
1 point
Clear selection
Укажіть міжнародний стандарт, який націлений на перевищення вимог ISO 9001, всеохоплююче управління якістю:
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy