Request edit access
CHESTIONAR ELEV
Cercetarea la care te rugăm să colaborezi (prin completarea informațiilor solicitate de prezentul chestionar) îşi propune o analiză a calității învățământului profesional și tehnic și face parte dintr-un proiect derulat de Ministerul Educației (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic - CNDIPT).

Chestionarul completat este confidențial, informațiile fiind utilizate exclusiv cu scop de raportare. Nicio informație cu caracter personal nu va fi dată publicității, iar baza de date, care include informațiile cu caracter personal menționate mai jos, va fi predată CNDIPT, care o va folosi exclusiv pentru realizarea obiectivelor proiectului și cu scop de raportare.

În aceste condiții, te rugăm ca răspunsurile tale să reprezinte cât mai corect opinia ta și situația din școala în care înveți. Nu există răspunsuri corecte sau greșite; răspunsurile trebuie doar să reprezinte punctul tău de vedere.

Completarea chestionarului se face fie, în funcție de tipul de întrebare, prin completarea răspunsului, prin bifarea căsuței / căsuțelor corespunzătoare variantei/variantelor de răspuns potrivite – conform instrucțiunilor existente la fiecare întrebare.

I. Date de identificare a unității de învățământ
aaaaaaaaaaa
E01. Denumirea unității de învățământ *
Your answer
E02. Localitatea *
Your answer
E03. Judetul *
Your answer
E04. Mediul de rezidență al unitatii scolare *
Rural
Urban
Mediu
E05. Ești elev la: *
Școală profesională
Liceu / Grup școlar / Colegiu tehnic, economic, agricol sau similar.
Școală postliceală
Tipul unitatii
II. Informații generale despre tine și privind familia
E06. Genul *
Feminin
Masculin
R
E07. Înveți, acum, în clasa : *
E08. Ce meserie vei avea la terminarea școlii? (alege in lista meseria in care te pregatesti) *
E09. De ce ai ales această meserie? *
A fost alegerea mea, vreau să o practic
A fost alegerea părinților mei
Nu am avut încotro – acolo am fost repartizat
Altă situație, anume ..................
Motiv
E10. Cum ai ajuns în această școală?
A constituit una dintre opțiunile mele principale
A constituit una dintre opțiunile mele, dar nu a fost printre primele
Notele obținute și alcătuirea listei de opțiuni nu mi-au permis o altă școală
A fost decizia părinților
Altă situație, anume .................
Optiune
E11. Domiciliul tău sau al părinților se află *
În aceeași localitate cu școala
Într-o altă localitate din mediul rural
Într-o altă localitate din mediul urban
Peste 20 de ani.
Domiciliu
E12. Unde locuiești în timpul cursurilor *
Acasă, cu părinții
La rude
În gazdă
La internat / căminul școlii
Locuiesc singur
Altă situație, anume .................
Locuiesc:
E13. Deții un echipament personal, pe care îl folosești pentru a comunica și pentru a te informa? *
Da, dețin un telefon mobil obișnuit
Da, dețin un ”telefon inteligent” (”smartphone”)
Da, dețin o tabletă
Da dețin un laptop / desktop/ computer personal
Nu, nu dețin niciunul dintre aceste echipamente, dar utilizez computerele școlii
Nu utilizez aceste echipamente
Dotare
ATENTIE!
Chestionarul va fi continuat numai de către elevii care au cel puțin un an de experiență în această unitate, elevii din clasa a IX sau din anii întâi se opresc aici și le mulțumim pentru colaborare!
III. Opiniile tale referitoare la mediul școlar și procesul de învățământ din unitatea școlară în care înveți
E14. Unde se desfășoară, de obicei, orele la diferitele discipline? *
În sala de clasă
În laboratorul de specialitate / atelier / cabinet
a. Orele la disciplinele de cultură generală (Limba română, mate-matica, fizica, Istoria etc.)
b. Orele la disciplinele de specialitate
c. Orele de practică
E15. Cât de des sunt utilizate mijloacele didactice la disciplinele menţionate?
a. La disciplinele de cultură generală Limba română, matematica, fizica, Istoria etc.) *
La majoritatea orelor
La un număr mare de ore
Potrivit
La puține ore
Deloc
1. Material didactic (hărți, planșe, modele, truse, cărți și culegeri etc.)
2. Mijloace multimedia (video-proiector, retroproiector, TV, video, DVD, mijloace audio etc.)
3. Soft educațional corespunzător disciplinei predate
4. Utilizarea interactivă (cu elevii) în procesul de învățare a computerului
b. La disciplinele teoretice de specialitate *
La majoritatea orelor
La un număr mare de ore
Potrivit
La puține ore
Deloc
1. Material didactic (hărți, planșe, modele, truse, cărți și culegeri etc.)
2. Mijloace multimedia (video-proiector, retroproiector, TV, video, DVD, mijloace audio etc.)
3. Soft educațional corespunzător disciplinei predate
4. Utilizarea interactivă (cu elevii) în procesul de învățare a computerului
c. La activitățile practice desfășurate în atelierul-școală sau la agentul economic *
La majoritatea orelor
La un număr mare de ore
Potrivit
La puține ore
Deloc
1. Material didactic (hărți, planșe, modele, truse, cărți și culegeri etc.)
2. Mijloace multimedia (video-proiector, retroproiector, TV, video, DVD, mijloace audio etc.)
3. Echipamente specifice disciplinei
E16. În privința structurii unei lecții obișnuite, te rugăm să estimezi, cât timp se întâmplă situațiile de mai jos?(
a. La disciplinele de cultură generală Limba română, matematica, fizica, Istoria etc.) *
Peste 30% din timpul unei lecții
20-30% din timpul unei lecții
Sub 20% din timpul unei lecții
1. Profesorul predă (vorbește, demonstrează, explică etc.), iar elevii ascultă
2. Elevii lucrează independent la rezolvarea unor sarcini de învățare
3. Elevii lucrează pe grupuri / echipe la rezolvarea unor sarcini de învățare
b. La disciplinele teoretice de specialitate *
Peste 30% din timpul unei lecții
20-30% din timpul unei lecții
Sub 20% din timpul unei lecții
1. Profesorul predă (vorbește, demonstrează, explică etc.), iar elevii ascultă
2. Elevii lucrează independent la rezolvarea unor sarcini de învățare
3. Elevii lucrează pe grupuri / echipe la rezolvarea unor sarcini de învățare
c. La activitățile practice desfășurate în atelierul-școală sau la agentul economic *
Peste 30% din timpul unei lecții
20-30% din timpul unei lecții
Sub 20% din timpul unei lecții
1. Profesorul predă (vorbește, demonstrează, explică etc.), iar elevii ascultă
2. Elevii lucrează independent la rezolvarea unor sarcini de învățare
3. Elevii lucrează pe grupuri / echipe la rezolvarea unor sarcini de învățare
E17. În ce măsură situațiile menționate în continuare te ajută atunci când înveți? *
În foarte mare măsură
În mare măsură
În măsură medie
În mică măsură
În foarte mică măsură/ deloc
1. Ascultarea cu atenție a ceea ce spune profesorul în timpul lecțiilor
2.Citirea notițele luate în timpul lecțiilor
3. Utilizarea manualului școlar
4. Utilizarea culegerilor, ghidurilor
5. Utilizarea internetului
6. Utilizarea cărților de la biblioteca școlii
7. Solicitarea de sprijin și discutarea sarcinilor de rezolvat / temelor cu profesorii
8. Solicitarea de sprijin și discutarea sarcinilor de rezolvat / temelor cu colegii
9. Solicitarea de sprijin și discutarea sarcinilor de rezolvat/ temelor cu membrii familiei (frați, părinți, bunici etc)
E18. Cât de des se petrec următoarele situații la orele de curs? *
La toate orele
La majoritatea orelor
La unele ore
(Aproape) Niciodată
1. Profesorii ne cer să ne argumentăm punctul de vedere asupra subiectului discutat.
2. Profesorii ne încurajează să găsim modalități de rezolvare a anumitor probleme / exerciții / situații.
3. Profesorii ne ușurează înțelegerea unor subiecte făcând apel la experiența noastră de viață.
4. Profesorii ne încurajează să ne exprimăm punctul nostru de vedere asupra subiectelor discutate
5. Profesorii discută cu elevii despre ce ar trebui să fie învățat, despre ce așteaptă de la ei
6. Profesorii utilizează o mare varietate de modele, metode și tehnici de predare
7. Profesorii cooperează cu ceilalți profesori dacă întâmpinăm dificultăți în învățare
E19. Dacă ai probleme, indiferent de ce tip (de învățare, privind relațiile cu colegii și cu profesorii etc.), la cine apelezi?(sunt posibile mai multe răspunsuri) *
Required
E20. Cât de des ai stat de vorbă, în ultimul an, cu un consilier școlar? *
De cel puțin 5 ori
De 3 sau 4 ori
Mai puțin de trei ori
Niciodată
R
E21.Cât de mult îți place atmosfera din școală? *
Foarte mult
Mult
Mi-e indiferent
Puțin
Foarte puțin / Deloc
R
E22.Cât de mulțumit ești de școala în care înveți? *
Foarte mult
Mult
Mi-e indiferent
Puțin
Foarte puțin / Deloc
R
E23. Cât de mult îți place să înveți? *
Foarte mult
Mult
Mi-e indiferent
Puțin
Foarte puțin / Deloc
R
E24. În ce măsură crezi că informațiile predate în școală îți vor fi utile în viața de zi cu zi?( *
Foarte utile
Relativ utile
Relativ inutile
Inutile
R
E25. În ce măsură crezi că pregătirea oferită de această școală îți va asigura succesul în profesia aleasă? *
E26. Ce crezi că se va întâmpla, cel mai probabil, imediat după absolvire? *
Multumim pentru colaborare
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service