Request edit access
Batı İlkyardım
Deneme Sınavı 2
1.Havale nedir?
2 points
2.Aşağıdakilerden hangisi 2. derece donuğu tanımlar?
2 points
3.Zehirlenen hasta/yaralıda mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir?
2 points
4.Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düşüklüğünün belirtilerinden değildir?
2 points
5.Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle basit derinlikleri kolay belirlenen yaralar ne çeşit yaralardır ?
2 points
6.Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir ?
2 points
7.Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerimizden biri değildir?
2 points
8.Elektrik yanıklarında ilkyardım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2 points
9.Trafik kazasında araç içinde bilinci açık, görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir hastaya, olay yerinde patlama riski var ise, ilkyardımda ne yapılmalıdır?
2 points
10.Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım için yanlıştır?
2 points
11.Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden değildir?
2 points
12.Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin/çocuk/bebek hastada “Kalp Masajı / Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?
2 points
13.Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge varsa bu hangi donuk türüdür ?
2 points
14.Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
2 points
15.Kedi-köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
2 points
16.Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
2 points
17.Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
2 points
18.Hangisi kısa mesafede süratli taşıma tekniklerindendir ?
2 points
19.İkinci değerlendirmede sıralama aşağıdakilerden hangisidir.?
2 points
20.Delici göğüs yaralanmalarında yaralıya hangi pozisyon verilmelidir?
2 points
21.Deniz hayvanlarının sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır ?
2 points
22. İlkyardım uygulaması sırasında çocuk kimlere diyoruz ?
2 points
23. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir ?
2 points
24.Aşağıdakilerden hangisi 3. Derece yanık belirtilerindendir?
2 points
25.İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır ?
2 points
26.Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne isim verilir ?
2 points
27. 1.derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
2 points
28.Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan yetişkin bir hastaya ilk olarak ne yapılmalıdır ?
2 points
29.Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanır ?
2 points
30.Bir yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya dış kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisiyle uygulanır ?
2 points
31.Sara krizi geçiren birisinde ilkyardım yapılırken aşağıdakilerden hangisi doğru uygulamadır?
2 points
32.Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden biridir
2 points
33.Akrep sokmalarında hangi belirtiler görülmez ?
2 points
34.Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır ?
2 points
35. İlkyardım da hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
2 points
36.“Kalp-Damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeni ile ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut (ani) dolaşım yetmezliğidir” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
2 points
37. Göğsünde kuvvetli bir ağrısı olan hasta hangi pozisyona alınmalıdır ?
2 points
38.Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır ?
2 points
39.Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasına ne isim verilir ?
2 points
40.Hangisi sıcak çarpması belirtilerinden değildir?
2 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service