Request edit access
แบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำชี้แจง: ขอให้ท่านเลือกและเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

(แบบสำรวจฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความคาดหวังต่อภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี และ 3) ความคาดหวังที่มีต่อหน่วยงานที่ท่านได้ใช้บริการ ทั้งนี้ การสรุปรายงานผลการสำรวจจะจัดทำเป็นภาพรวมเท่านั้น)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms