Request edit access
PREINSCRIPCIÓ CURS INSTRUCTOR INWA: VALLS 18 I 19 DE NOVEMBRE
Les matricules a aquest curs es realitzaran per rigorós ordre d'inscripció motiu pel qual l'enviament d'aquest formulari no garanteix l'admissió al curs. Places limitades. Una vegada rebuda la sol·licitud de preinscripció INWA-Spain us enviarà un email amb el formulari d'inscripció i les indicacions per formalitzar el pagament i la matricula. Gràcies. www.inwaspain.com

Las matrículas a este curso se realizarán por riguroso orden de inscripción por lo que la cumplimentación de este formulario no garantiza la admisión al mismo. Plazas limitadas. Una vez recibida la solicitud de preinscripción INWA-Spain os enviará un email con el formulario de inscripción y las indicaciones para formalizar el pago y la matrícula. Gracias. www.inwaspain.com
REQUISITS INDISPENSABLES
REQUISITOS INDISPENSABLES
Ser major d'edat / ser mayor de edad *
Posseir alguna titulació en les àrees de l'activitat física, l'esport io la salut. (serà necessari aportar prova documental) / Poseer alguna titulación en las áreas de la actividad física, el deporte y/o la salud. (Será necesario aportar prueba documental). *
Experiència en la metodologia INWA acreditada a través d'un certificat atorgat per un instructor INWA amb certificació vigent. (serà necessari aportar prova documental) / Experiencia en la metodología INWA acreditada mediante Certificado otorgado por un/a Instructor/a INWA con certificación vigente. (Será necesario aportar prueba documental). *
DADES PERSONALS
DATOS PERSONALES
Nom i cognoms / nombre y apellidos *
Your answer
Email *
Your answer
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
indica a continuació les observacions que consideris oportunes. / Indica a continuación las observaciones que estimes oportunas
Your answer
CERTIFICACIÓ DE VERACITAT
CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD
Certifico que les dades exposades en aquest formulari son certes. / Certifico que los datos expuestos en este formulario son ciertos *
Gràcies per omplir aquest formulari. En breu rebrà un email de INWA Spain
Gracias por cubrir este formulario. En breve recibirá un email desde INWA-Spain.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service