Request edit access
Wizyta studyjna DISCOVR - Park Rozrywki Elektronicznej - 24.06.2019
Zgłoszenie DISCOVR - park rozrywki elektronicznej 24.06.2019

http://www.wop-pttk.pl/blog/discovr-park-rozrywki-elektronicznej-wizyta-studyjna-24062019


Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Telefon *
Your answer
Czy jest Pan/i członkiem WOP PTTK? *
Regulamin udziału w kursie
1. Organizatorem wizyty studyjnej jest Warszawski Oddział Przewodników PTTK.

2. Wizyta studyjna w DISCOVR PARK ROZRYWKI ELEKTRONICZNEJ odbędzie się w dnia 24.06.2019 r. o godz. 18.00,
ul. Garażowa 4 w Warszawie. Czas trwania: 1,5 - 2 h.

3. Pierwszeństwo uczestnictwa mają przewodnicy PTTK z opłaconymi składkami.

4. Organizator wizyty studyjnej ma prawo do jej odwołania z przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego uczestnika.

5. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Podczas spotkania poza przedstawieniem lokalu i jego oferty, przedstawiona zostanie propozycja współpracy z przewodnikami.

6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK w celu organizacji wizyty studyjnej.

7. Ochrona danych osobowych: Zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest stowarzyszenie Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji kursu i będą przechowywane przez co najmniej 50 lat w archiwum Administratora.
c) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi, a także innym podmiotom PTTK.
d) Administrator w przypadku narzędzi ułatwiających wysyłanie i odbieranie korespondencji mailowej oraz tworzenie kalendarza rejestracji korzysta z dostawcy, który ma swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską.
W związku z tym moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być Google Inc., której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jako procesorowi. Przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA
i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
e) Przysługują mi następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwy będzie udział w kursie.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkolenia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service