ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỐI SỐ


Thời gian Tổ chức: 8h30′ – 12h00′ Thứ sáu ngày 4/5/2018
Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access