Request edit access
NK2022 inschrijfformulier/Registration form
Dit is het inschrijfformulier voor uw participatie aan de Nationale Kunstbeurs 2022/SIAF.SR.

Eenieder mag kunstwerken inzenden voor de Nationale Kunstbeurs.
De sluitingsdatum voor registratie is 31 juli 2022 waarna de selectiecommissie haar advies zal uitbrengen aan het bestuur met betrekking tot de toegelaten Kunstenaars en hun kunstwerken.

Na afronding van de selectieprocedure zal het bestuur de Kunstenaars informeren over hun deelname.
 
Expositie informatie:
Datum: 3 november t/m 31 januari 2023
Locatie: online/website & diverse fysieke events
Deelnamekosten: SRD400 of USD30/EURO30
Commissie NK: 10% van de verkoopprijs

Inschrijving:
Naast het invullen van dit formulier dient u tevens onder vermelding van uw naam, het volgende te e-mailen naar: nksuriname@gmail.com (vóór 14 augustus 2022):

Een recente pasfoto (digitaal)
Beeldmateriaal (digitaal) van 3 (minimaal )-5 te exposeren kunstwerken welke beschikbaar zijn en ten verkoop zullen worden aangeboden voor de NK 2022 (GEEN HARD COPIES!)
Elke filenaam van een foto dient voorzien te zijn van uw naam, de titel, de afmetingen in cm (hoogte x breedte) en de prijs in USD (Voorbeeld: NaamArtiest_NaamKunstwerk_h50xb60_USD500)
Werken mogen niet eerder tentoongesteld zijn (nieuw voor het publiek), dienen te koop zijn en het moet recent werk zijn.
NOTE: na selectie geeft u toestemming om uw geselecteerde werken in het digitale archief op de NK/SIAF website beschikbaar te laten.

 Let wel: bij het ontbreken van één van de bovengenoemde items en/of niet volledig ingevulde formulieren wordt uw inzending als niet ingezonden beschouwd.

ENGLISH
This is the registration form for your participation in the National Art Fair 2022/SIAF.SR.

Anyone may submit works of art for the National Art Fair.
The closing date for registration is the 31st of July 2022, after which the selection committee will issue its advice to the board regarding the admitted Artists and their artworks.

After completion of the selection procedure, the board will inform the Artists of their participation.
 
Exhibition information:
Date: November 3rd till January 31st 2023
Location: online/website & physic events
Participation fee: SRD400,00 or USD 30,00/EURO 30,00
NK Commission: 10% of the sales price

Registration:
Next to this form you must also email the following, stating your name, to: nksuriname@gmail.com (before 14th of August 2022);

• A recent photo (digital)

• Visual material (digital) of 3 (minimum)-5 works of art to be exhibited which are available and will be offered for sale for the NK 2022 (NO HARD COPIES!)

Each file name of a photo must include your name, the title, the dimensions in cm (height x width) and the price in USD (Example: NameArtist_NameArtwork_h50xw60_USD500)

• Works must not have been exhibited before (new to the public), must be for sale and must be recent work.
 
Please note: in the absence of one of the above items and / or incomplete forms, your entry will be considered as not submitted.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy