Request edit access
Aanmeldingsfiche nieuwe inschrijving 2019-2020
Beste ouders
In Sint-Ludgardis Openluchtschool Schilde is de capaciteit beperkt.
Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er elektronisch aangemeld.
De beschikbare plaatsen worden aan de toekomstige leerlingen toegekend op basis van de afstand van de woonplaats van de leerling tot aan de school.
Deze procedure geldt voor de inschrijvingen in de kleuterschool en de lagere school.
E-mailadres van een van de ouders. Op dit e-mailadres kan de school u bereiken. *
Your answer
Gegevens van het kind
Voornaam *
Your answer
Familienaam *
Your answer
Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
Your answer
Geboorteplaats *
Your answer
Domicilieadres (dit is het adres waarop het kind is ingeschreven in het rijksregister) *
Your answer
Postnummer en gemeente *
Your answer
Kinderen van dezelfde leefentiteit
Noot : Kinderen van hetzelfde gezin die voor hetzelfde geboortejaar in de kleuterschool of voor hetzelfde leerjaar in de lagere school aanmelden worden samen behandeld.
Hebt u nog meer kinderen die u wilt inschrijven op onze school? *
Zo ja, geef hieronder de gegevens van dat kind/die kinderen op (voornaam, familienaam, geboortedatum)
Your answer
Voorrangskenmerken van de leerling
Om een goede, sociale mix in de school te hebben, zijn er een aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen.
Een indicatorleerling is een leerling waarvoor het gezin tijdens het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019 een schooltoelage kreeg van de Vlaamse Gemeenschap.
De moeder van het kind is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een getuigschrift.
Mijn kind is een indicatorleerling *
Bij het verzenden van dit document verklaart de verzender dat de beide ouders akkoord gaan met een eventuele inschrijving. Bij het verzenden toont het programma een bevestiging. Hierdoor weet u dat de gegevens goed zijn toegekomen bij ons. Met het document 'tijdspad' kan u zien wat het vervolg van de procedure inhoudt.
Opgelet : Het bewust meedelen van onvolledig of foute informatie doet het recht op inschrijving, welke verworven is via de aanmeldingsprocedure, vervallen.

De school verklaart, conform de GDPR-wetgeving van mei 2018, dat de persoonsgegevens uit dit aanmeldingsformulier op een veilige manier en met een groot bewustzijn voor de bescherming van de privacy worden bewaard.
Deze gegevens worden enkel gebruikt schoolintern door de directie, met het oog op de mogelijke inschrijving van uw kind(eren). Er is op geen enkele manier sprake van het verspreiden van de informatie die de school via dit document ontvangt.
De gegevens van de aanmeldingsfiche worden niet bewaard in het geval uw kind(eren) wanneer we niet kunnen overgaan tot een effectieve inschrijving.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Openluchtschool Sint-Ludgardis. Report Abuse - Terms of Service