Request edit access
Přihláška na Minitábor na faře v Renotech
21. - 26.7.2018
Email address *
Alenka v říši divů
Jméno a příjmení dítěte:
Your answer
Datum narození:
Your answer
Bydliště:
Your answer
Jméno a příjmení matky:
Your answer
Telefon na matku:
Your answer
Jméno a příjmení otce:
Your answer
Telefon na otce:
Your answer
E-mail na jednoho z rodičů:
Your answer
Informace o dítěti (zdravotní stav, alergie, léky, návyky, apod.)
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním této přihlášky souhlasím s tím, aby se můj syn (moje dcera) účastnil(a) Minitábora na faře v Renotech, v termínu 21.-26.7.2018 a současné dávám souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Souhlasím s tím, aby Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk (dále jen DCPR) zpracovávalo a uchovávalo osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního tábora, pořádaného organizátorem. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního tábora.
Dále souhlasím s tím, aby DCPR uchovávalo a využívalo údaje mého dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však po dobu tří let – archivace údajů. Následně budou smazány a skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen v nezbytně nutných případech. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na adresu DCPR. Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již možné není.
Dále také souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit DCPR.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms