Request edit access
Platformy spotkań internetowych - zapisy na szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu
Termin: 14 maja 2020 r., godz. 12.00-14.00
Kontakt: lissowska@wolontariat.org.pl

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA DOLE FORMULARZA.
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Nazwa Organizacji *
Skąd się dowiedziałaś/dowiedziałeś o szkoleniu?
Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:
1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, tel: 22 635 27 73
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu organizacji naboru i realizacji wydarzenia w tym ewentualnego przesłania Ci materiałów dotyczących tego wydarzenia po jego zakończeniu i/lub wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w wydarzeniu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest realizacja działań statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu obrony i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu. Brak podania danych będzie wiązał się z niemożliwością wzięcia udziału w wydarzeniu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia (Google bowiem poprzez Formularze Google wypełniasz formularz.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów poza Unią Europejską (państwa trzeciego) w związku z wykorzystywaniem przez nas Formularza Google, który poinformował, że przekazanie danych następuje wyłącznie do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony Twoich danych zgodnie z decyzją Komisji UE, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO – a zatem do stron Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria - USA. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przeczytaj tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 01.01.2020 r.
9. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
10. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.
11. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy