Request edit access
Zostań wolontariuszem podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Żeglarstwie Polska 2019/Become a volunteer during the Hempel Youth Sailing World Championships Poland 2019
Wydarzenie odbędzie się w Gdynia w dniach 13-20 lipca 2019 roku
Imię/ Name *
Your answer
Nazwisko/ Surname *
Your answer
E - mail *
Your answer
Telefon/ Phone *
Your answer
Data urodzenia/ Date of the birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Rozmiar stroju/ Size of uniform *
Required
Napisz kilka słów o sobie/ Describe yourself *
Your answer
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś być wolontariuszem podczas tego wydarzenia?/ Why would you like to be a volunteer during this event? *
Your answer
Czy masz jakieś doświadczenie w wolontariacie?/ Do you have any experience as a volunteer? *
Your answer
Dodatkowe umiejętności/ Additional skills *
Required
Znajomość języków obcych *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez Gdyńskie Centrum Sportu w celu udziału w rekrutacji świadczenia usług wolontariatu w związku z organizacją wydarzenia pn. „Mistrzostwa Świata Juniorów w Żeglarstwie”, które odbędzie się 13-20 lipca 2019. / I consent to the processing of my personal data provided in the application form and collected during potential interviews by the Gdynia Sports Center in order to participate in the recruitment of volunteer services in connection with the organization of the event named "Youth Sailing World Championships Poland 2019", which will take place on July 13-20, 2019. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych przez Gdyńskie Centrum Sportu w celu udziału w kolejnych rekrutacjach na świadczenie usługi wolontariatu podczas innych wydarzeń organizowanych i/ lub współorganizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu./ I agree to the processing of my personal data provided in the application form and collected during the interviews by Gdynia Sports Centre for the purpose of participating in further recruitment for the provision of volunteer service during other events organized and / or co-organized by the Gdynia Sports Center. *
Required
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:/ INFORMATION CLAUSE. Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (OJ L 119/1 of 4.5.2016), hereinafter "RODO", I inform that:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service