Request edit access
Start Zouka - wrzesień 2021
Podaj nam swoje imię i nazwisko i mail i telefon (potrzebne do informacji o zmianach), żebyśmy mogli skutecznie zarejestrować Cię na kurs Zouka w International Dance Center GREAT Island. Potrzebujemy też Twojej zgody na wykorzystanie tych danych do komunikowania się.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko *
Telefon *
Zapisuję się na Zouka: *
Required
Z powodu sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez wirus SARS-CoV-12 (Covid-19), wprowadzając w International Dance Center GREAT Island niezbędne środki ostrożności prosimy o odpowiedź na następujące pytania: Czy Pani/Pana lub Pani/Pana dziecko/podopieczny lub ktoś z Pani/ Pana domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)? *
Czy obecnie występują u Pani/Pana lub u Pani/Pana dziecka/podopiecznego lub u kogoś z Pani/ Pana domowników objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? *
Czy w ostatnich dwóch tygodniach występowały w/w objawy u u Pani/Pana lub u Pani/Pana dziecka/podopiecznego lub u kogoś z Pani/ Pana domowników? *
Świadomy/- a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - Art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w w/w ankiecie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Jeżeli powyższe informacje uległyby jakiejkolwiek zmianie deklaruję niezwłocznie poinformować International Dance Center GREAT Island: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji na wybrane lekcje tańca. *
Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku foto lub video w trakcie lekcji. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Dance Center GREAT Island Joanna Wiktorowicz, 7292453308, ul. Piłsudskiego 5, 90-368 Łódź w celu przesyłania informacji marketingowych o zajęciach tanecznych w GREAT Island na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: j@greatisland.eu
Clear selection
Procedura Bezpieczeństwa Sanitarnego w International Dance Center GREAT Island 1. Na terenie International Dance Center GREAT Island mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w lekcjach tańca: instruktorzy oraz kursanci, którzy swój udział zarejestrowali w przeznaczonym do tego formularzu.2. Uczestniczyć w lekcjach tańca mogą tylko osoby zidentyfikowane co do imienia i nazwiska oraz które pozostawiły do siebie dane umożliwiające kontakt pisemny lub telefoniczny - mail lub numer telefonu.3. Uczestniczyć w lekcjach tańca mogą tylko osoby, które mają dobry stan zdrowia, wypełniły ankietę zdrowotną, uzyskały pomiar temperatury poniżej 37,5oC oraz zdezynfekowały dłonie po wejściu na teren International Dance Center GREAT Island.4. Na teren International Dance Center GREAT Island można wejść najwcześniej 10 minut przed lekcją -czas lekcji wskazany jest w grafiku. 5. Po rozpoczęciu lecji tańca szkoła jest zamykana na czas trwania danej lekcji i otwieranadopiero po jej zakończeniu. 6. Między lekcjami tańca występuje obowiązkowa przerwa 15-minutowa.7. Na czas przerwy między lekcjami tańca należy opuścić sale lekcyjne.8. Na terenie sal w trakcie lekcji tańca nie można spożywać posiłków ani korzystać z telefonówkomórkowych.9. Ręce należy dezynfekować:9.1 po wejściu do International Dance Center GREAT Island,9.2 po skorzystaniu z toalety,9.3 po zakończeniu zajęć.Płyny do dezynfekcji znajdują się na recepcji, przy wyjściu z sal oraz przy wyjściu z toalet.10. W częściach wspólnych (recepcja, szatnie, korytarz) należy zasłaniać nos i usta maseczką, na sali podczaszajęć tanecznych można zdjąć maseczkę.11. Wszelkie zaobserwowane zachowania niezgodne z opisaną Procedurą Bezpieczeństwa Sanitarnego należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub na recepcji.12. Wszelkie zaobserwowane zachowania naruszające obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.XII.2020 z późniejszymi zmianami należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi lub na recepcji.13. Osoby nieprzestrzegające wyżej opisanej Procedury Bezpieczeństwa Sanitarnego będą proszone o opuszczenie terenu International Dance Center GREAT Island.Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o przestrzeganie w/w zasad. *
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest International Dance Center GREAT Island Joanna Wiktorowicz; 7292453308, ul. Piłsudskiego 5, 90-368 Łódź. Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji drogą elektroniczną. Masz prawo do:
- dostępu do swoich danych:
- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- uzyskania kopii danych
- przenoszenia danych do innego administratora danych
- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dziękujemy i widzimy się na Intensywnej Bachacie weekendowej pod okiem Mistrza!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy