Request edit access
Sogndal klatreklubb SIL påmeldingsskjema for barne- og ungdomsklatring våren 2019
Deltakarar som deltok på kurs eller i klatregruppe hausten 2018, må melde seg inn på nytt for våren 2019.
Dersom du ynskjer å melde på fleire ulike kurs, eller fleire deltakarar, sender du inn skjemaet for kvart kurs/deltakar du vil melde på.

Faktura vil bli sendt ut i løpet av våren 2019.

Viktig! Ein må ha meldt deltakaren inn i Sogndal klatreklubb på MinIdrett før ein startar på klatringa. Det gjerast her:
https://minidrett.nif.no/ meld medlemsskap" til "Sogndal idrettslag" og gruppa "Klatring".
Følg gjerne denne rettleiinga; http://www.sogndalidrettslag.no/minidrett
Ein må vere registrert i minidrett under "Sogndal idrettslag" og "Klatring" for å vere forsikra og for å kunne delta på barneklatringa.

Alle gruppene har oppstart i veke 3 (14.-18.jan.). Siste gong i veke 22 (27.-31. mai). Fri på raude dager, helligdager og i skuleferiane.

Barn eller ungdom kan byrja i ei gruppe viss ein innanfor semesteret vert gammal nok til minstealder for deltaking.
NB! Oppstart av grupper og tidspunkter er med forbehold av deltakarantall og instruktørar, endringar kan kome.


Venleg helsing barne- og ungdomsansvarleg
E-post: skk.barneogungdomsklatring@gmail.com.
Ingri Aftret Løseth, mobil; 90700519, Gustav Tøstesen, mobil;921 28 086
Navn *
Your answer
Alder *
Your answer
Tilbod våren 2019 *
Fødselsdato *
Fødselsdato til deltakaren (seks siffer)
MM
/
DD
/
YYYY
Namn på foresatte *
Your answer
Namn på foresatte
Your answer
Telefon på foresatte *
Your answer
Telefon på foresatte
Your answer
Mail til foresette *
Your answer
Mail til foresette
Your answer
Merknad, kommentar
Your answer
Ansvarserklæring *
All klatring inneber ein viss risiko. Det kan til dømes på dette kan vere fall eller fallande gjenstandar, forårsaka av situasjonar både innanfor og utanfor din kontroll. Sogndal klatreklubb anbefaler derfor at du har ulykkesforsikring som dekker klatreaktivitet. Barn som deltar på organisert aktivitet er dekka av Norges Idrettsforbund sin barneforsikring til den dato dei fyller 13 år. Deltakarane vil få opplæring i sikring, og vil sikre kvarandre under klatring under oppsyn av instruktør. Deltakarar under 18 år må ha samtykke frå foresette.
Required
Sendt bekrefting
For barne- og ungdomsansvarleg
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service