Request edit access
АДАМГЕРШІЛІК «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» «ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ» КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫНЫҢ КІРІC САУАЛНАМАCЫ/ВХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КУРСА ПО ПРОГРАММЕ НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САМОПОЗНАНИЕ" "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НА УРОКЕ"
Құрметті әріптес!
Республика педагогтерінің курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ басты назарында.
«Өзін-өзі тану» пәнінің бағдарламасының курстық мазмұнының жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен жетістіктеріңізді білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО "НЦПК"Өрлеу".
В условиях обновления программы курса по предмету "Самопознание" очень важно знать Ваши образовательные потребности и достижения. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы / Тема курса: *
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс жетекшісі/руководитель курса *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Your answer
Жынысы/пол *
Аудан /Район Қала/Город Облыс *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Your answer
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Your answer
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации? *
2. Осы курс мазмұнынан қаншалықты хабарыңыз бар?/Насколько Вы осведомлены о содержании данных курсов?
3. Жалпыадамзаттық құндылықтар туралы Өз түсінігіңізді сипаттаңыз / Опишите свое понимание общечеловеческих ценностей *
Your answer
4. «Өзін-өзі тану» пәнінің рухани негізінің тереңдігі мен маңыздылығын білім беру үрдісіне қатысатын келесі категориялар қалай түсінетінін бағалаңыз (2 - толық түсінеді, сезінеді; 1 - жартылай түсінеді; 0 - түсінбейді, сезінбейді)/ Оцените, насколько понимают важность и глубину духовной сути предмета "Самопознание" следующие категории участников образовательного процесса(2 - полностью понимают, осознают; 1 - понимают частично; 0 - не понимают, не осознают): *
2
1
0
басшылар/администрация
педагогтер қауымы/коллектив педагогов
ата-аналар/родители
оқушылар/учащиеся
5. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру пәнін біртұтас педагогикалық үрдіске интеграциялауда Сіз қандай қиындықтармен кездестіңіз:/Вы испытываете затруднения при интеграции НДО "Самопознание" в целостный педагогический процесс при: *
6. Сіз «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістері туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию о методике преподавания предмета «Самопознание»? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service