อบรมดูนกเบื้องต้น
กิจกรรมนี้ เต็มแล้วค่ะ
และขอเชิญทุกท่านไปเยื่ยมชม เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั่งที่17 ได้ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561
ซึ่งยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจมากมาย รอท่านอยู่ภายในงานค่ะ
และเนื่องจากกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมแทนถ้าท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่สามารถมาลงทะเบิยนภายในเวลา 10.00 น
ท่านยังสามารถไปติดต่อหน้าห้องกิจกรรมในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อทราบได้ค่ะ


ขอบคุณค่ะ
This form was created inside of BCST. Report Abuse