Request edit access
Survey
Soruları cevaplamak için size uygun olan seçeneğin yanına ‘X’ işareti koyun ya da boşlukları doldurun.
A. Genel Bilgiler.
1. Lütfen işletmenizin faaliyet gösterdiği ili yazınız.
Your answer
2. Şirketinizde istihdam ettiğiniz kişi sayısı kaçtır?
3. İşletmenizin/Şirketinizin faaliyet alanı nedir?
4. Şirket/İşletme faaliyetinize ne zaman başladınız?
5. Şirketinizin sahiplik yapısı nedir?
B. KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) konsepti ile ilgili bilgiler
6. İş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile ilgili herhangi bir şey biliyor musunuz?
7. İşletmenin toplumsal sorumluluğu kavramından ne anlıyorsunuz? (Birden fazla cevabı işaretleyebilirsiniz)
C. KSS Politikası
8. Şirketinizde kurumsal sosyal sorumluluk mevcut mu, aşağıdakilerin hangisi ile tanımlanabilir?
9. Şirketinizde KSS’den sorumlu herhangi birisi var mı ve şirketteki pozisyonu nedir?
10. Şirketinizde yazılı mesleki ahlak kuralları ya da benzer bir döküman var mı?
11. Şirketiniz, tedarikçiler ya da ham madde alımları için beklentileri ve gereklilikleri göz önünde tutuyor mu, sosyal sorumluluk konusuna dikkat ediyor mu?
12. Şirket sahibi kalite sistem sertifikası aldı mı?
13. Paydaşlarla görüşme/danışma yapıyor musunuz ve bunların kayıtlarını tutuyor musunuz?
D. Toplum
14. Şirketiniz son zamanlarda yerel topluma yönelik herhangi bir faaliyette bulundu ise lütfen türünü işaretleyiniz.
15. Şirketiniz son zamanlarda yerel topluma yönelik herhangi bir faaliyette bulundu ise lütfen türünü yazınız.
Your answer
E. Çevresel faktörler
16. Şirketiniz çevresel yönetime özel bir çevresel politika düzenledi ve uyguladı mı?
17. Şirketiniz doğal çevreye etkisi olan tehlikeli konuları belirledi ve kayıt altına aldı mı?
18. Son zamanlarda şirketiniz malzeme ve ara malzeme kullanımında kısıntı yaptı mı?
19. Son zamanlarda şirketiniz yakıt ve enerji tüketimini azaltmak için herhangi bir adım attı mı?
20. Son zamanlarda şirketiniz su tüketimini azaltmak için herhangi bir adım attı mı?
F. Çalışanlar
21. Şirketiniz bir istihdam politikası düzenledi ve uyguluyor mu?
22. Son zamanlarda şirketinizde herhangi bir iş kazası gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise lütfen adedini yazınız.
Your answer
23. Son zamanlarda şirketinizde herhangi bir ölümcül iş kazası gerçekleşti mi? Gerçekleşti ise lütfen adedini yazınız.
Your answer
24. Şirketiniz çalışanlarına aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır? (birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz).
25. Çalışanlar sıksık değerlendirmeye tabi tutulurlar mı?
26. Şirket işçi tatmin anketi uyguluyor mu?
27. Şirketinizde faaliyette bulunan sendika var mı?
28. Şirketiniz çalışan haklarını ihlal etme nedeniyle hiç ceza aldı mı?
29. Şirketiniz çalışan mahremiyeti ve personel bilgilerini korumak için politika ve prosedürlere sahip mi?
G.KSS’nin piyasa ve ekonomik sonuçları
30. Şirketiniz tazminat taleplerinin, şikayetlerin ve başvuruların değerlendirilmesi için herhangi bir politika, prosedür ya da yönetim sistemi izliyor mu?
31. Yeni bir proje ya da hizmetin dizayn edilmesi sürecinde kullanıcının ve/veya doğal çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla rapor edilen değerlendirmeler uygulanıyor mu?
32. Şirketiniz müşteri mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması yönetim sistemini içeren politika ve prosedürlere sahip mi?
33. KSS uygulanmasından sonra şirketiniz belirgin bir ekonomik fayda eyde ettimi?
34. Enerji tasarrufu, harcamaların azaltılması, şirket imajının geliştirilmesi, müşteri güveninin elde edilmesi ve çalışanlara yüksek maaş ödenmesi gibi KSS kuralları ile finansal sonuçlar arasında bir ilişki olduğunu fark ettiniz mi?
35. Enerji tasarrufu, harcamaların azaltılması, şirket imajının geliştirilmesi, müşteri güveninin elde edilmesi ve çalışanlara yüksek maaş ödenmesi gibi KSS kuralları ile finansal sonuçlar arasında bir ilişki olduğunu fark ettiyseniz ne tür bir ilişki olduğunu lütfen kısaca anlatınız
Your answer
36. KSS uygulanmasından dolayı şirketiniz belirgin bir sosyal fayda elde etti mi?
37. Şirketiniz KSS uygulanması ile ilgili herhangi yenilikçi bir faaliyet yaptı mı?
38. Şirketiniz KSS uygulanması ile ilgili herhangi yenilikçi bir faaliyet yaptıysa lütfen ne tür bir uygulama olduğunu kısaca anlatınız
Your answer
39. İşletmelerde KSS uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunz?
Your answer
Katılımcının özellikleri
Cinsiyet
Yaş
Eğitim
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms