דקנט הסטודנטים - היחידה לקידום הסטודנט שיעורי עזר - שלוחת בר-אילן

הטופס "בקשה לסיוע לימודי -שיעור עזר" כבר לא מקבל תגובות.

נסה ליצור קשר עם בעלי הטופס אם אתה סבור שיש טעות.