Request edit access
ช่องทางการร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ
คำนำหน้า : *
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
ชื่อ - สกุล : *
Your answer
ที่อยู่ บ้านเลขที่ :
Your answer
ตำบล :
Your answer
อำเภอ :
รหัสไปรษณีย์ :
Your answer
โทรศัพท์พื้นฐาน :
( ตัวอย่าง 053123456 )
Your answer
โทรศัพท์มือถือ : *
( ตัวอย่าง 088123456 )
Your answer
โทรสาร :
Your answer
E - Mail Address :
( ตัวอย่าง xxx@xxxx.com )
Your answer
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่ : *
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ : *
ข้อมูลที่ร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลของผู้ที่ท่านมีความประสงค์ร้องเรียน
ชื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน : *
Your answer
หน่วยงาน (โรงเรียน) ผู้ถูกร้องเรียน : *
Your answer
รายละเอียดการร้องเรียน : *
Your answer
หน่วยงาน/บุคคลที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ :
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms