Request edit access
КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!

Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!

Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов.В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы/ Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курс тренері / Тренер курса
Шақырылған дәріскердің аты-жөні / Ф.И.О. приглашенного лектора
Your answer
Тыңдаушының аты-жөні / Ф.И.О. слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Қала / Город *
Your answer
Аудан / Район *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогикалык еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы в данной должности *
Жынысы / Пол *
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Your answer
Оқу тілі / Язык обучения *
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
№ 1 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсына қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации? біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№ 2 сұрақ / вопрос. Осы курс тақырыбынан қаншалықты хабарыңыз бар? Насколько Вы осведомлены об обновлении содержания среднего образования? біреуін ғана белгілеңіз /отметьте только один из пунктов *
№ 3 сұрақ / вопрос. Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда төмендегі оқытудың қандай тәсілдері мен әдістері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы и методы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности? біреуін ғана белгілеңіз/отметьте только один из пунктов *
№ 4 сұрақ / вопрос. Қандай мәселелер бойынша кеңес қажет етесіз? / Нуждаетесь в консультациях по: біреуін ғана белгілеңіз/отметьте только один из пунктов *
№ 5 сұрақ / вопрос. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? біреуін ғана белгілеңіз/отметьте только один из пунктов *
№ 6 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2-жоғары, 1-орташа, 0-төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0– низкий)
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын / работаю с текстовым редактором Word *
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын / работаю с табличным процессором Excel *
MS Power Point-та презентация жасай аламын / умею создавать презентации в PowerPoint *
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / работаю в Интернете(e-mail, сетевое сообщество и др.) *
№ 7 сұрақ / вопрос. Жаңартылған бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз? / Ваши ожидания от курсов повышения квалификации в рамках обновления среднего образования? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms