Request edit access
Poznáte zaujímavosti z histórie Senice? II. časť
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Viete, ako sa nazývala rušná ulica, na ktorej sa nachádzala židovská synagóga?
1 point
Clear selection
Nielen futbal patril medzi obľúbené športy v Senici. Už v roku 1927 sa v rámci Atletického klubu Senica vytvoril oddiel, ktorý sa venoval inému športu, vtedy populárnemu najmä v susednej Morave. Keďže na území západného Slovenska nebolo veľa klubov, náš oddiel často chodieval na zápasy na Moravu spolu s futbalistami. Hrávalo sa dokonca na futbalovom ihrisku. Postupne záujem o tento šport klesal, až sa v roku 1930 prestal v Senici hrať. Jeho oživenie nastalo až v 1956. Viete, o ktorý známy šport ide?
1 point
Clear selection
Prvá zmienka o verejnej knižnici v Senici je zaznamenaná v Pamätnej knihe obce Senice (teda kronike mesta). Zapísal ju kronikár Jozef Svatý so slovami: „Do obecnej verejnej knižnice spojili knižné zásoby 4 miestne knižnice, ktoré patria Telocvičnej jednote Sokol, Telocvičnej jednote Orol, Rímsko-katolíckemu kruhu a Sociálnodemokratickej strane.“ Viete, ktorých rokov sa spomínaná kronika týkala?
1 point
Clear selection
Kúpalisko v Senici považujeme dnes za samozrejmosť. Viete uviesť rok, v ktorom bolo naše prvé kúpalisko vybudované? Doplníme, že slúžilo verejnosti až do roku 1955.
1 point
Clear selection
V roku 1962 sa pri výkopových prácach našiel tzv. Senický poklad. Viete, čo obsahoval?
1 point
Clear selection
Na Štefánikovej ulici stojí tzv. Sokolovňa, v ktorej bude už onedlho otvorené múzeum. Viete, ktorá rodina budovu Sokolovne postavila?
1 point
Clear selection
V centre Senice sa nachádzala aj židovská štvrť. Viete jej názov?
1 point
Clear selection
Vyše 550 rokov existoval Čáčov ako samostatná obec. Zmenilo sa to až jeho pričlenením k Senici. Verejnej diskusie o pričlenení sa zúčastnilo 151 občanov a pri hlasovaní boli všetci ZA pričlenenie Čáčova k Senici. Viete rok, kedy sa tak stalo?
1 point
Clear selection
V Senici existuje amatérska tvorivá skupina fotografov, ktorej počiatky siahajú do roku 1942. Pri zrode stál Dr. Ivan Horváth, na čele skupiny bol 42 rokov Ján Náhlik. Viete povedať meno tejto skupiny fotografov?
1 point
Clear selection
V roku 1933 vyhlásil Pamiatkový ústav kaštieľ Imricha Kálmana za pamiatku a zaviazal majiteľku Alžbetu Pokornú, rodenú Kálmanovú, k udržiavaniu pamiatky. Viete, aká inštitúcia v nej dnes sídli?
1 point
Clear selection
Základom nového spisovného jazyka, na ktorom sa zhodli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža, sa stalo pôvodné stredoslovenské nárečie, považované za pramatku všetkých slovanských jazykov. Kedy (rok) a kde sa vtedy stretli na evanjelickej fare ?
1 point
Clear selection
Prvú pamätnú dosku v Senici odhalili v roku 1919 v interiéri synagógy. Po zrúcaní synagógy pamätnú dosku premiestnili. Viete, kde sa nachádza?
1 point
Clear selection
Senický rodák Viliam Pauliny-Tóth bol Hurbanovým súčasníkom a blízkym priateľom Janka Kráľa. Mnohostranná osobnosť, známy politik, poslanec uhorského snemu, žurnalista, literát, vydával humoristický časopis. Poznáte názov tohto humoristického časopisu?
1 point
Clear selection
V roku 1928 bol odhalený pomník, ktorý sa nachádza uprostred zelene pred budovou Okresného súdu. Viete, čo má aj dnešným obyvateľom pripomínať?
1 point
Clear selection
Dušan Jurkovič patrí medzi významných architektov, ktorí pôsobili nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Viete uviesť stavbu v Senici, ktorá nesie jeho architektonický rukopis?
1 point
Clear selection
V roku 1920 vznikol v Senici nový podnik, ktorý ako prvý v Československu začal vyrábať viskózový hodváb. Pamätáme si ho pod názvom Slovenský hodváb. Viete, ako sa pôvodne volal?
1 point
Clear selection
Vo februári roku 1433 prechádzali husiti smerujúci zo skalickej posádky do Bratislavy priamo cez Senicu. Kvôli hustému sneženiu sa však museli vrátiť domov, opäť cez Senicu. Povedzte meno a priezvisko zakladateľa husitov – teda radikálneho reformného hnutia.  
1 point
Clear selection
V roku 1927 založili v Senici Atletický klub Senica. Veľkú zásluhu na jeho rozvoji mal muž, ktorý prišiel do Senice z Hodonína. Hoci sám nemohol zo zdravotných dôvodov športovať, bol veľmi dobrým organizátorom a jeho príchod prispel k rozvoju športu v Senici. Zaslúžil sa o rozvoj nielen futbalu, ale dal podnet pre rozvoj ďalších športov. Viete jeho meno?
1 point
Clear selection
Neďaleko Senice stojí pomník pripomínajúci povstanie v rokoch 1848 – 1849. Venovaný je pamiatke popravených účastníkov povstania, napríklad Martina Bartoňa, čáčovského richtára. Kde tento pamätník nájdeme?
1 point
Clear selection
Prvý futbalový klub vznikol v lete 1921 a jeho zakladateľmi boli Rudolf Pšúrny a Jozef Kutil. Existoval necelé 3 roky. Viete názov prvého futbalového klubu v Senici?
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy