Request edit access
Saaremaa noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet
Hea küsitlusele vastaja!
Eesti Noorsootöö Keskus saatis kõikidele Saaremaa omavalitsustele koostööettepaneku osaleda kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas, et koostöös naaberomavalitsustega ning riigipoolse lisatoega arendada noorsootöövaldkonda.
Koostöögrupi maksimaalne toetussumma arenguprogrammi raames välja töötatud innovatsioonikava elluviimiseks oleks 142 300 eurot.
Osalemine selles arenguprogrammis annab samuti võimaluse kaardistada Saaremaa noorsootöö hetkeolukord. Käesolev küsimustik ongi osa arenguprogrammist ning kõikides omavalitustes viiakse läbi noorsootöö kvaliteedihindamine.
Küsimustikule vastamine võtab aega 5-10 minutit ning arvamusi kogutakse 27. aprillini.
Uuringu kontaktisikud:
Kuressaare linn – Marii Kõrgesaar 5560 4694
Lääne- Saare vald – Merle Simmer 5301 2355
Salme vald – Mariliis Lazarev 5683 9391
Pöide vald – Liina Luik 5237 992
Valjala vald – Sille Lapp 5657 7871
Orissaare vald – Maidi Tilk 5278123
Pihtla vald - Riina Allik
Mustjala vald - Edith Viira
1. Teie organisatsiooni nimi on
Your answer
2. Mis on Teie organisatsiooni põhitegevusvaldkond?
Your answer
3. Kas Teie organisatsiooni põhitegevus on valdavalt seotud… Võib valida mitu varianti!
4. Mis aastast Teie organisatsioon kohalikus omavalitsuses tegutseb?
Your answer
5. Kui suur on Teie organisatsiooni registreeritud liikmete arv kohalikus omavalitsuses?
Your answer
6. Milline on Teie organisatsiooni liikmete vanus kohalikus omavalitsuses? Võib valida mitu varianti!:
7. a. Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on kohalikus omavalitsuses aktiivseid liikmeid (liikmed, kes võtavad pidevalt osa noorteühingute tegevustest) vanuses 7-26 aastaste seas kokku…… inimest
Your answer
7. b. Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on kohalikus omavalitsuses aktiivseid liikmeid (liikmed, kes võtavad pidevalt osa noorteühingute tegevustest) üle 26 aastaste seas kokku….. inimest.
Your answer
8. Kui palju kohaliku omavalitsuse noori on orienteeruvalt …….aasta jooksul kokku osalenud Teie organisatsiooni tegevustes? Palun kirjuta ainult arv!
Your answer
9. a. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on kuni 26-aastased……(arv)
Your answer
9. b. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on 27-aastased ja vanemad…..(arv)
Your answer
10. a. Teie organisatsiooni liikmetest on poisse/mehi (arv):
Your answer
10. b. Teie organisatsiooni liikmetest on tüdrukuid/naisi (arv):
Your answer
11. Teie organisatsiooni tegevuspiirkond (kohalik omavalitsus/maakond) on:
Your answer
12. Kas Teie organisatsiooni tegevused ja üritused on suunatud:
13. Kui tihti toimuvad Teie organisatsioonis tegevused (kokkusaamised, üritused jne)?
14. Kas kohalik omavalitsus on eelneva aasta jooksul toetanud Teie noorteühingut järgnevalt:
Jah
Ei
Ei oska öelda
rahaliste püsitoetustega
ühekordsete rahaliste vahenditega
ruumide rendivaba kasutamisega
ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega
noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega
transpordikulude hüvitamisega (nt. mõne üritusega seoses)
mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega
sidevahendite (nt telefon) tasuta kasutamisega
arvuti tasuta kasutamisega
tasuta koolituste/nõustamisega
kodulehekülje tasuta majutamisega serveris
15. Kas Teie organisatsioon oli 2016/2017 aastal kaasatud mõnesse kohaliku omavalitsuse töörühma, komisjoni, foorumisse, ümarlauda, arvamuse kujundamisse, küsitlusse vms arutelusse?
15. a. Kui vastasid eelmisele küsimusele: "Jah", siis palun täpsusta siin:
Your answer
16. Palun hinnake oma organisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahelist koostööd.
17. Kas Teie organisatsioon esitas 2016/2017 aastal kohalikule omavalitsusele ettepanekuid, pöördumisi nt õigusaktide, noorteühingute rahastamise, noorte tegevuste, noorte ürituste vms kohta?
17. a. Kui vastasite eelmisele küsimusele: "Jah", siis palun täpsusta, mis teemadel:
Your answer
18. Kui vastasite 17. küsimusele: "Jah", siis palun täpsustage juhul, kui Teie ettepanekud eeldasid kohaliku omavalitsuse tagasisidet, siis kas Teile vastati mõistliku aja jooksul?
19. Palun kirjeldage oma organisatsiooni ootusi Saaremaa vallale
Your answer
20. Mida Teie organisatsioon suudab pakkuda Saaremaa vallale?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms